fbpx
Det var ju inte särskilt smart att använda asbest som isoleringsmaterial eller arseniksyror i växtbekämpningsmedel; det vet vi idag. Men vad använder vi egentligen för kemikalier idag?
En massa kemikalier används idag som faktiskt inte har testats!
Det är så att om vi misstänker skadliga kemikalier och vetenskapen bekräftar att något kan vara farligt sker miljöregleringar, vilket ger tydliga följder.
Däremot vid t.ex. hormonstörande ämnen kan de inte ge raka besked pga forskningsmetoder, vilket gör att regleringsprocessen aldrig kommer igång.
Radar: Kemikalier under lupp
I Radio Vegas program Radar kan ni höra reportaget: Kemikalier under lupp.
Reportaget tar även upp faktumet att bilkunder vill ha energisnåla bilar med mindre koldioxidutsläpp, men bryr sig mindre om de farliga kemikalier som används för att göra bilen snygg. Kemikalierna kommer från zinkbeläggningar, plastmjukgörande ftalater, flamskyddsmedel, m.m.
Miljöorganisationen ChemSec, Internationella kemisekretariatet, menar att europeiska kemikaliemyndigheten är för passiv. De har gjort en SIM-lista (Substitute It Now) på nästan 400 farliga, hormonstörande ämnen.
Här hittade jag bra info från Naturskyddsföreningens höstkonferens 2011 “Rädda mannen – om miljögifter och kemikalier i vår vardag”. Det är projektledare Frida Höks (ChemSec) slideshare “SIN 2.0 – ett effektivt verktyg för utbyte av hormonstörande ämnen“.
Se reporter Patrik Sköns dokumentär “Kemikaliecocktail” i FST5 6.3.2012 kl 20:00!