fbpx

GMO är detsamma som genetiskt modifierade organismer som framtagits för att ändra arvsmassan i en växt eller ett djur.

Ett exempel är att du tar gener från fisk och sätter i potatisplantan, för att på så sätt få en GMO-potatis som är köldtålig. På samma sätt kan gener från bekämpningsmedel tillföras plantor och på så sätt skapa plantor som själva producerar bekämpningsmedel. Det kan ge stora konsekvenser för människan, då ingen vet huruvida bekämpningsmedlet fortsätter att tillverkas i kroppen.

Möss som fått äta GMO-produkter har fått cellförändringar som kan leda till cancer, nedsatt njur-och leverfunktion, allergiska reaktioner och många andra biverkningar har framkommit. GMO påverkar fertiliteten negativt. Sprids dessa grödor ut i naturen och bland våra vilda djur, kan följderna bli katastrofala.


Miljö GMO-grödor leder inte alls till en minskad användning av giftiga bekämpningsmedel – tvärtom så har det visat sig öka med 5-10%. Den inbyggda resistensen i växten mot insekter kan även döda andra insekter. Markens mikroorganismer påverkas negativt – som ju är grunden till ett fungerande, livskraftigt jordbruk. 
Det har räknats ut att GMO- grödor inte ens ger högre avsättning än konventionella grödor. Spridningen av GMO har gett fruktansvärda följder över världen, speciellt i fattigare länder. Bönder påtvingas att köpa ettåriga grödor, och den naturliga variationen i ekosystemen slås ut. I flera länder har fattigdomen istället ökat då lokala bönder tvingas bort från sin mark.

Läs hela Karolina Gottbergs artikel i Ålandstidningen!

Den Amerikanska dokumentären “Scientists under Attack – Genetic Engineering in the magnetic Field of Money” berättar om forskare tystas ner och får sparken. Bönder är rädda för att berätta sina erfarenheter. GMO for ut på marknaden innan forskarna fick göra undersökningar på vilka följder GMO kan medföra. Efter att GMO kom ut på åkrarna har undersökningar och forskning fortsatt och resultat efter resultat påvisar följder som är direkt skadliga för vår hälsa, våra grödor och miljön!

Har du bara tre minuter? Se trailern:
Du kan också se hela dokumentären nedan: