fbpx
Se hela inslaget med Niklas Fagerström på svenska YLE! 

Hälsofarliga kemikalier samlas i naturen!

Kemikalier som stöter bort fukt och fett finns i allt från regnkläder till Teflonpannor och samlas i naturen. Tillverkarna har hittills påstått att kemikalien försvinner på bara några år, men ny forskning påvisar nu att de kan hållas kvar där upp till tiotusentals år! 

Produkterna innehåller så kallade perfluorerade kemikalier och är farliga för både djur och människor. De här kemikalierna lossnar nämligen med tiden då produkterna tvättas eller slängs bort och stora mängder hamnar slutligen i naturen.

Alla finländare har i dagens läge perfluorerade kemikalier i blodet och i djurförsök har testade djur fått flera allvarliga symptom – bland annat förhöjd cancerrisk, nedsatt immunförsvar och hormonrubbningar.

Företag inom EU får ännu ta fram och använda egna kemikalier i sina produkter utan att först få klartecken av myndigheter, men inom några år är det meningen att nya kemikaliers miljö- och hälsoeffekter ska testas innan de släpps ut på marknaden. 

Reach-lagstiftningen trädde i kraft år 2007, men tas i bruk stegvis. Många företag försöker dessutom aktivt hitta miljövänligare alternativ.