fbpx

Idag, 1.9.2012, börjar nya sorteringbestämmelser gälla i Vasaregionen och alla orter som hör till Stormossen.

Invånarna i höghus är från början för fullt med i det nya systemet, så de sorterar bioavfall och brännbart avfall skilt för sig. På höghusens gårdar finns dessutom insamlingskärl också för papper, glas, metall och batterier.

Invånarna i egnahemshus har ett enda obligatoriskt avfallskärl, där det står Brännbart avfall. I samma kärl får man också lägga bioavfall, om man inte vill kompostera det själv. Det är också möjligt att frivilligt komma överens om hämtning av bioavfall med ett transportbolag. Precis som förut ska papper, glas, metall och batterier föras till närmaste Ekopunkt.

Så här ser vårt sorteringsskåp ut fr.o.m. idag. Tidningar viks till biopåsar eller blir värme i huset.
Infobladet som skickas ut till alla hushåll kan du sätta fast på skåpdörrens insida.
Härliga Tessa Turtonen och Nina Lindman från Stormossen svarade på frågor kring sopsortering och kompostering i Radio Vega igår. Läs och lyssna på dem!
OBS! Lägg bioavfallet i en bioavfallspåse av papper eller i en hopvikt dagstidning! (Alltså INTE i plastpåse!)
Så här viker du din egen biopåse av en gammal dagstidning:
Öppna tidningen vid mittuppslaget.

Vik in övre kanten några cm.

Vänd på tidningen så den invikta kanten ligger mot bordet.

Vik in den vänstra sidan.

Vik in den högra sidan och för in den under övre vikningen.

Vik upp nedre delen och för in den under den övre vikningen för att få en botten.

Klart!
Är du ännu osäker hittar du mera info från Stormossens hemsida. Lycka till!