fbpx

Lucka 12

Visste du att vi gör av med ca 70% av kroppens slaggämnen via andningen?! 
Ca 20% sker via huden och endast ca 10% via urin och avföring.

Hur andningen fungerar

När du andas in luft drar diafragman i hop sig, vilket innebär att bröstkorgen och lungorna kan utvidgas. Syret i luften tas upp av de röda blodkropparna i kroppen genom lungblåsorna i lungorna för att kunna transporteras vidare genom blodomloppet. Vid förbränningen av syre och druvsocker bildas restprodukten koldioxid. Koldioxiden transporteras sen tillbaka till lungorna. När du andas ut slappnar diafragman av och koldioxiden förs ut ur din kropp.

​Din andning styrs reflexmässigt och automatiskt av andningscentrat som ligger i förlängda märgen och styrs av det autonoma nervsystemet. När koldioxidnivån ökar till en viss gräns börjar du automatiskt att andas mer för att rensa ut koldioxiden. 

När du andas in aktiveras kroppen då det sympatiska nervsystemet aktiveras. När du sen andas ut påverkas  det parasympatiska systemet och kroppen slappnar av. 
Vid vila är det normalt att andas ca 12-14 gånger/minut, men då du springer eller anstränger dig hårt kan du  andas upp mot 100 gånger/minut.

Lär känna din andning
Ett första steg i att lära sig att andas mer optimalt är att iaktta sin egen andning!

​Lägg dig bekvämt på rygg och sätt en hand på magen och en på bröstkorgen. 

Andas normalt och räkna hur många andetag du tar på en minut. Ligger det på 10 – 15 andetag/minut är det normalt, är det fler kan det innebära att du inte andas optimalt och du har kanske svårt för att gå ner i varv.
Känn efter om bröstet och/eller magen höjer och sänker sig.
Om du andas optimalt så höjer sig först magen och sen bröstkorgen när lungorna fylls med luft vid inandningen!

Sen kan du även börja observera andningen när du sitter, står, går, osv. Observera också hur det känns om du förlänger din normala andning?

Ofta andas vi inte tillräckligt djupt, utan andningen stannar högt upp i bröstkorgen utan att lungorna fylls ordentligt. Du kan öva dig att medvetet andas på olika sätt, samt lära dig att iaktta din andning.

Du kan ha ett väsande ljud när du andas ut. Tryck ut luften med motstånd genom att använda magmusklerna. Detta är en sorts styrketräning för din diafragma och lungorna.

Rätt syresättning
Många andas även in mer luft än vad kroppen behöver och ett för stort intag av syre leder till brist av koldioxid. Cellerna och musklerna behöver rätt mängd koldioxid för syresättningen.

Syret är beroende av mängden kolsyra i blodet för att cellerna ska kunna ta upp syret optimalt. Kolsyran är i sin tur beroende av mängden koldioxid. Mängden koldioxid minskar även med åldern, vilket i sin tur anses leda till att syresättningen i kroppen minskar, något som gör att vi känner oss mer trötta och orkeslösa.​

Djupandning då man håller andan är därför det optimala för stressreducering, ur energisynpunkt och för optimal koldioxidhalt i blodet. Alltså kort inandning reducerar syreintaget, andningsuppehållet och längre utandning höjer koldioxidhalten.
Här kan du se en instruktionsvideo (på engelska) av Dr Mercola: