fbpx

Inlägget innehåller adlinks.

Varifrån kommer vårt vatten egentligen?

Helt naturligt kommer vatten från källor i marken. En källa är en naturlig förekomst där vatten strömmar ut från jordens inre.

Källvatten är ”vilt vatten” och man menar att det ger en mycket bättre cellulär hydrering än det vatten som kommer ur våra kranar. Vatten bär information i sin molekylära struktur och ju bättre struktur, desto mera information i vattnet.

Källvatten kommer från underjorden och vattnet har filtrerats naturligt genom många olika jordlager i hundratals eller t.o.m. tusentals år innan det trycks upp till jorden ytan igen. Vattnet har lagrats där sedan långt före industrialismen och är därför inte förorenat av kemikalier och strålning.

Det vi dricker omvandlas till vårt blod. 75% av vår kropp kan alltså bestå av oförorenat vatten. Men källvatten är rent och ger helt enkelt en förbättrad hälsa. Det saknar kemikalier, avfall, har aldrig rört vid plast och det är mycket bättre för miljön. Du byggs från cellnivå med strukturerat, rent och nyskördat källvatten.

Hitta en källa

På Daniel Vitalis hemsida Find a Spring kan du hitta en naturlig källa i ditt närområde. Fler finska källor hittas på Löydä Lähde. Detta är ett utmärkt sätt att komma tillbaka till naturen och en god hälsa. Det bästa är att de flesta av dessa källor är gratis!

Du bör dricka tillräckligt med vatten för att förvandla din urin ljusgul. Om du är ute en varm dag eller deltar i ansträngande aktiviteter, är det bra att öka ditt vattenintag. Det är också viktigt att komma ihåg, att när du blir äldre, fungerar din törstmekanism mindre effektivt. Äldre måste därför ägna mer uppmärksamhet åt färgen på sin urin för att se om deras vattenintag är tillräcklig.

Har din källa har bra vattenkvalitet?

  • Vattnet ska komma med tryck från marken.
  • Kolla temperaturen. Vattnet ska vara kallt!
  • Använd en TDS mätare. TDS betyder totalt upplösta fastämnen och tester hårdheten (mineralinnehållet) i vattnet.
  • Kontrollera pH-värdet i vattnet. Du vill att pH vara runt 6,5-7,9.
  • Ta vattenprover till ett lokalt labb för testning.

Förvara ditt källvatten kallt i glasflaskor.

Källvatten på flaska

Källvattnet i flaskor är kokat med UV-strålning eller värme eller renat med klorin. Plast avger dessutom kemikalier och främmande östrogen vilket bidrar till hormonella störningar bland både människor och djur.

Flaskvatten är också miljöovänligt, främst med tanke på tillverkningen av plastflaskorna, även om vi här återanvänder en del. Sen ska de också transporteras långa sträckor. Plastavfall har nu en sådan volym att stora virvlar av plast snurrar oändligt i världens största hav. Detta innebär en stor risk för havslivet.

Om man inte har tillgång till källvatten då?

Brunnsvatten

Brunnsvatten och källvatten har gemensamt att de båda tillverkas av naturligt i Jorden. Skillnaden är att källvatten fortsätter själv upp till ytan medan brunnsvatten inte helt mognat ännu. Det har alltså inte gått igenom hela sin livscykel.

Kranvatten

Kranvattnet är naturligtvis bekvämt, men tyvärr inte det bästa vattnet att dricka. Alla reningsverk fungerar lite olika, men många fungerar såhär:

1. Fluor

Många reningsverk (inte alla) tillsätter fluor. Det är att argumentet att vi behöver fluor för “friska tänder”, men det är inte sant. Fluor är ett kumulativt gift som går till dina ben och dödar hjärnceller. I samhällen där fluoridering har upphört, karies inte har ökat, utan minskat. Det rekommenderas att barn inte dricker fluoriderat vatten.

2. Receptbelagda läkemedel

Ett brett spektrum av läkemedel – inklusive antibiotika, psykofarmaka och könshormoner – har hittats i dricksvatten. Behandlingsanläggningar behöver inte testa för droger eller filtrera dem.

3. Behandling med kemikalier (klor)

Många reningsverk använder klor för rening, vilket kan göra vissa kemikalier eller droger giftigare. Klor är irriterande. Gasen irriterar slemhinnorna och vätskan bränner huden.

4. Rör / VVS

Blyrör var vanligt fram till slutet av 1800-talet, när de bytte till galvaniserade järnrör. För högre hållbarhet och lägre kostnad, har rörsystem gjorda med mässing rör och kopplingar nästa. Koppar blev populärt runt 1950 och plaströr har blivit allt vanligare sedan 1970. Koppar har kopplats till ADHD. Plastvattenledningar håller inte vatten så rena som koppar och mässing rör gör och vi vet att plast ger ifrån sig kemikalier.och vi vet att plast ger ifrån sig kemikalier.

5. I slutna system

Kranvatten som återanvänds är ovanligt i Sverige och Finland. Där fyllt med kemikalier för att “rena” det från avfallet (avföring och urin), toalettpapper, tamponger och vad någonsin annat folk spola ner i toaletten och sjunker.

Filtrerat/renat kranvatten

Genom att rena ditt kranvatten kan du få bort kemikalier ur vattnet innan du dricker det. Det finns lite olika system.

Destillerat vatten

Destillerat vatten är vatten som kokas till ånga. Av ångan får man vatten som är helt fritt från tillsatser. Problemet är att det samtidigt blir av med sina mineraler. Vattnet försöker då balansera sig genom demineraliserar kroppen, alltså vattnet drar mineraler ur blodomloppet så man får mineralbrist. Destillerat vatten är dessutom alltför surt.

Destillerat vatten är perfekt där mineraler och föroreningar skulle orsaka problem, såsom i strykjärn, kylvätska för bilmotorer, maskiner och rengöringsprodukter.

Det finns också de som förespråkar destillerat vatten som det allra bästa vattnet just för att det är fritt från mineraler.

Omvänd osmos (Reverse osmosis)

Omvänd osmos tar också bort i princip allting från vattnet. Man kan göra vattnet drickbart genom att tillföra mineraler efter själva reningsprocessen. Då tillför man mineraler som ger vattnet egenskaper som passar med kroppens behov och förutsättningar.

Så här renas vattnet i till exempel Thailand, så när jag bodde där drack jag RO vatten som också var behandlat med UV.

Granulärt kol och kolfilterblock

Dessa är de vanligaste typerna av vattenfilter i hemmen. Kolfilter tar bort föroreningar eller organiska kemikalier som herbicider, pesticider och industriella kemikalier.

Alkaliserande och joniserande maskiner

Alkaliskt vatten bidrar till avgiftning i kroppen samtidigt som man blir bättre hydratiserad.

Detta menar en del att är begränsat till mycket kort tids användning, ca ett par veckor. Här går lärorna isär och en del menar att långvarig användning av alkaliskt eller joniserat vatten kan störa kroppens naturliga matsmältning genom att minska syran som behövs för att bryta ner och absorbera mat. Detta kan leda till en obalans av goda bakterier, som i sin tur kan leda till parasitinfektioner, magsår och försämrat fettupptag.

Vattenflaskor

Undvik plast och tänk på att använda vattenflaskor i rostfritt eller glas som inte ger ifrån sig skadliga kemikalier.

Här kan du hitta bra vattenflaskor. Adlink.

Källa: mercola.com, danielvitalis.com, 2012