fbpx
Forskarna har hittills identifierat flera hundra kemikalier som är hormonstörande, men de flesta är ännu inte studerade. Riskerna för både människa och miljö är underskattade. Det visar en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP och världshälsoorganisationen WHO som presenterats i Nairobi19.02.2013. 
I rapporten påvisas störningar som ökar och som kan kopplas till hormonstörande ämnen:

Ny WHO-rapport: Kemikalier bakom flera folksjukdomar

Cancer – bröstcancer, endometrios, prostatacancer, testikelcancer och sköldkörtelcancer ökar.
Fetma/diabetes – har ökat över hela världen de senaste 40 åren, typ 2-diabetes har mer än fördubblats sedan 1980.
Dålig spermakvalitet och genitala missbildningar hos unga pojkar ökar eller är för vanliga.
Födsloeffekter – låg födelsevikt och avbrutna graviditeter – ökar i många länder.
Bröstutveckling – unga flickor får bröst tidigare, vilket kan leda till bröstcancer.
Sköldkörtelproblem – hos barn ökar de i vissa länder och kan orsaka beteendestörningar.

De hormonstörande ämnena är många: PCB, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, metaller som bly och kvicksilver samt olika bekämpningsmedel. 16 forskare från tio länder framhåller att ytterligare forskning behövs för att förstå sambanden mellan kemikalier, hormonstörningar och specifika sjukdomar, men också att samhället kan åtgärda en hel del redan idag. Vidare pekar forskarna på behovet av att utveckla testmetoder för att öka kunskapen om hormonstörande kemikalier, minska potentiella sjukdomsrisker och minska kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Rapporten och sammanfattningen finns att ladda ner på www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html

Läs hela pressmeddelandet här!