fbpx

Om du inte köper ekologiska kläder, var då väldigt noga med att alltid tvätta ett nyinköpt plagg innan du tar det på dig! Speciellt viktigt är det förstås med kläderna som du har närmast kroppen! De kan ha behandlats med kemiska ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Kemikalieinspektionen lät nyligen forskningsinstitutet Swerea mäta mängden kemikalier i ett antal plagg. Slutsatsen var läskig! För att tillverka ett enda plagg används mellan 2-4 kg kemikalier!

Kemikalierna kan ha använts vid framställning av textilfibrer, vid spinning och vid vävning. De kan ge tyget sin färg, göra så att det inte fattar eld så lätt eller stöta bort vatten- och smuts. Dessutom behandlas de ofta med antimögelmedel så att de ska klara av transport i fuktiga lastutrymmen.

Astmatiker och allergiker kan vara extra känsliga. Formaldehyd och en del färgämnen kan orsaka allergiska besvär och rester av tvättmedel, konserveringsmedel och antimögelmedel kan också ge hudreaktioner. Dessutom kan det finnas kemikalier såsom vissa arylaminer, kromföreningar och vissa ftalater som är cancerframkallande eller som kan störa fortplantningsförmågan eller påverka arvsmassan. Mycket allvarligt ur hälsosynpunkt!

Antibakteriella medel såsom triklosan och silver motverkar bakterier och dålig lukt. Triklosan är hudirriterande och kan orsaka stora skador i vattenmiljön medan silver är mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Kemikalierna inverkar även på miljön. I tillverkningsländerna används stora mängder bekämpningsmedel i bomullsodlingar och textilfabriker släpper ut förorenat avloppsvatten direkt i miljön. Men dessa miljöfarliga ämnen följer ibland med textilierna och förorenar miljön då de tvättas där.

Vilka kemikalier används?

Antimögelmedel – förhindrar mögel vid transport. Dimetylfumarat som påträffats i möbler kan ge kraftiga hudreaktioner och kan finnas i små påsar märkta ”anti-mould-agent” som följer med förpackningen. Ämnet förbjuds 2009 inom EU.

Azofärgämnen – vissa kan brytas ned till cancerframkallande arylaminer och är därför förbjudna inom EU. Vissa är också allergiframkallande.

Bly – kan användas vid färgning och i metalldetaljer till kläder etc. Kan ansamlas i kroppen och påverka hjärnans utveckling hos barn. Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.

Bromerade flamskyddsmedel – (till exempel hexabromcyklododekan (HBCDD)  kan finnas i vissa flamskyddade specialtextilier, är svårnedbrytbart och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.

Dispersionsfärger – används för att färga syntetfibrer, vissa är allergiframkallande.

Formaldehyd – motverkar krympning och skrynklor, används också för färgfixering och smutsavvisning. Hudirriterande och allergiframkallande, misstänks kunna orsaka cancer.

Ftalater – används som mjukgörare i bland annat plasttryck och kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

Krom – används bland annat vid garvning av läder. Sexvärt krom kan ge allergi och framkalla cancer.

Nonylfenoletoxylat (NPE) (är begränsat inom EU, men påträffas ändå) – hormonstörande, bryts ner till nonylfenol som är giftigt för vattenlevande organismer och ger nedsatt fortplantningsförmåga.

Nickel – kan förekomma i metalldetaljer på kläder och är allergiframkallande.

Perfluorerade ämnen – används som smuts- och vattenavvisande impregneringsmedel i textilier och finns t.ex. på allväderskläder, tält, skor, heltäckningsmattor, stoppade möbler, markiser, m.m. Många är svårnedbrytbara och innebär risker för miljön.

Perfluoroktansulfonat (PFOS) är förbjudet inom EU.

Tips: På kemikalieinspektionens hemsida finns mera information om respektive kemikalie!

Hur kan jag välja bra textilier?

Välj alltid ekologiskt odlat bomull, linne, hampa eller bambu!

  • Köp begagnade kläder! Då har förhoppningsvis det mesta av giftet tvättats bort.
  • Välj miljömärkta textilier! (Obs! Varan KAN ändå kan innehålla farliga kemiska ämnen!)
  • Undvik textilier som är impregnerade, flamskyddade eller antibakteriella!
  • Fråga i butiken om det du tänker köpa innehåller farliga ämnen! Företagen har ansvar för sina produkter.
  • Tvätta alltid nyinköpta kläder och sängkläder innan du använder dem första gången!
  • Vädra ur nyuppackade varor för att minska risken för att andas in skadliga ämnen!
  • Var extra försiktig när det gäller varor som är avsedda att användas av barn, eftersom barn är känsligare för kemikalier än vuxna.
 • Meddela alltid butiken om en nyinköpt vara ger dig besvär. Uppsök läkare vid behov.

Klimatsmarts hemsida finns några länkar så du lättare ska hitta bra alternativ.