fbpx

I både svensk (SVT) och finsk (YLE) media har man i dagarna uppmärksammat de farliga kemikalierna i badrumsskåpet, alltså kemikalierna i tandkrämer, tvål och annan kosmetika.

I den europeiska konsumentorganisationen BEUC:s undersökningar har man också upptäckt att produkter ofta innehåller kemikalier som inte nämns i produktbeskrivningen! De säkra kemikaliehalterna är också oklara, så även om produkterna har låga halter av de farliga substanserna, är det fortfarande osäkert vilken effekt de kan ha om man använder flera sådana produkter regelbundet.

I ett tidigare inlägg skrev jag om då FN och världshälsoorganisationen WHO publicerat en rapport där de hormonrubbande ämnena beskrivs som en fara för världshälsan. 
Inom kort ska EU-kommissionen presentera riktlinjer för hur man ska hantera dessa ämnen. Hoppas att de tar detta på allvar då och månar om konsumenten och inte låter producenterna (pengarna) styra!
Se inslaget från SVT här!