fbpx

Denna vecka har finlandssvensk TV och radio synat kemikalierna i vår vardag. Hur kontrolleras de? Vad känner vi till idag? Hur påverkar de oss och vår miljö?

Spotlight är FST5:s program för grävande journalistik. Spotlight handlar i detta avsnitt om riskerna med kemikalier och hur vi kan kontrollera dem. Jag hoppas att även ni som befinner er i Sverige kan se inslaget! Programmet är främst på svenska, men vissa av de intervjuade talar finska, så klicka på TXT nere i högra hörnet och välj svensk textning så förstår ni i Sverige även de finsktalande personerna.

Se avsnittet här: http://areena.yle.fi/tv/1876282

Kemikalier finns överallt idag och det finns fel kemikalier i fel halter på fel ställen. På arbetsplatserna utsätts vi allra mest för farliga kemikalier och kring 2000 människor insjuknar i Finland varje år på grund av kemikalier som t.ex. asbest, trots att det är förbjudet idag.

På Tullaboratoriet analyseras årligen 2500 produkter för kemikalierisker och omkring 13% (det vill säga över 300 produkter) stoppas. Produkterna finns i alla kategorier från leksaker och smycken till textilier. Smycken innehåller ofta för höga halter av carcinogena tungmetaller, medan leksaker ofta har för höga halter av ftalater som i EU är förbjudna i leksaker och barnvårdsartiklar.

Frisörer och nagelskulptörer utsätt för stora mängder skadliga kemikalier varje dag som ger allergier och påverkar hälsa negativt! Nagelskulptören i inslaget använder inte ens handskar, utan hon tror att bara ångorna är skadliga! I utbildningen gjorde man en långsökt jämförelse och sade att även bajs luktar, men inte är farligt! Fruktansvärt, tycker jag! Eftersom hon gillar sitt yrke berättar hon att hon ändå kommer att fortsätta tills hon blir sjuk eller allergisk… Inslaget lyfter även fram bilmålare och de risker som det yrket medför.

Så sent som 2007 gjorde EU ny kemikalielagstiftning (REACH) som sade att företagen är ansvariga för kemikalierna. Före det fanns det inga hinder att använda skadliga kemikalier. Före REACH  kunde man ta vilka kemikalier som helst i bruk utan kontroller. Kunskapen varierar hos företagen och många företag har ingen aning om vad de får eller inte får använda!

Idag har kemikalieinspektionen registrerat 138 skadliga kemikalier som kan ha allvarliga effekter på vår hälsa eller miljön! Ett av dem är HBCD, bromerat flamskyddsmedel, som hittats i fiskar och i människors modersmjölk och lagras i naturen. Företaget i inslaget hoppas på förlängd övergångstid att frångå de skadliga kemikalierna till mera miljövänliga alternativ…

Lyssna på Radio Vegas Radar här!

Radio Vegas Radar gör ett reportage om kemikalierna i vår vardag. Bland annat rensar Tessa Turtonen, ekologirådgivare på Marthaförbundet, i städskrubben och synar badrumsskåpet  Allt som finns på marknaden borde ju vara säkert, men verkligheten ser annorlunda ut. Reportrar är Patrik Skön och Kira Schroeder.

Följande artiklar är direkt kopplade till dessa TV- och radioreportage: