fbpx

Oktober är här och vi påminns igen om bröstcancer – det skrämmande hotet som når alltför många oskyldiga kvinnor.

Mitt i kampen mot detta monster ser vi rosa band överallt och för att delta i kampen uppmanas vi bland annat konsumera en massa produkter (läs: skräp) som en stor del faktiskt innehåller kemikalier som är eller misstänks vara hormonstörande och cancerframkallande! Både ur hälso- och miljösynvinkel är detta förkastligt! Läs gärna Lagerstedts inlägg om dessa rosa produkter och vad som ligger bakom dem.

Hitta orsak eller botemedel?

Orsakerna till cancer är redan kända: giftig kost, giftig livsstil, giftiga känslor, giftiga miljöer, giftiga kemikalier, giftiga läkemedelsbehandlingar och giftig diagnostik. Så vad är viktigare för dig? Att det finns cellgifter och strålbehandlingar som kan behandla bröstcancern om du får den eller att lära dig hur du kan minimera risken att få cancer överhuvudtaget?

Personligen tycker jag att det är helknasigt att stöda något som i första hand fokuserar på cancerbehandling och i andra hand på hur man upptäcker cancer, istället för att sätta krutet på att sprida information och kunskap om hur man kan undvika hela monstret! Men det ligger ju inte lika mycket pengar där förstås.

Rosa Bandet

Primärt sponsras NBCAM (National Breast Cancer Awareness Month) av den farmaceutiska jätten AtraZeneca som ägs av Imperial Chemical Industries (ICI). ICI är en ledande internationell tillverkare av industriella kemikalier och cancerframkallande bekämpningsmedel. ICI tillverkar en plastkloridingrediens, polyvinyl, som har direkt samband med bröstcancer och bekämpningsmedlet acetoklor.

AstraZeneca tillverkar även bekämpningsmedel, herbicider och fungicider. ICI och AstraZenecas kemiska fabriker släpper dagligen ut potentiella cancerframkallande föroreningar i miljön. Forskare vid International Association for Breast Cancer Research´s 23: e kongress rapporterade 2001 att klorbaserade kemikalier är kopplade till bröstcancer-epidemin.

AstraZeneca har patenterat den mest populära behandlingen mot bröstcancer, Tamoxifen. I maj 2000 blev tamoxifen listad som en “känd carcinogen” av National Toxicology Program av den amerikanska regeringen. Man fann att Tamoxifen ökade förekomsten av livmoder, lever, mage, och kolorektal cancer. Dessutom ökade tamoxifen risken för stroke, blodproppar, ögonskada , klimakteriebesvär och depression. Även Tamoxifens roll att förebygga bröstcancer kan ifrågasättas.

Mammografi och risken vid strålning

Man antar att cellerna vanligtvis fördubblas på 100 dagar. På 7 år kan det bli en ansamling av 1 miljon celler. Det låter mycket, men det är inte större än en prick, så liten att det inte går att upptäcka med mammografi. Först 3-5 år senare när ansamlingen av cancerceller fått en diameter av 1 cm och har 1-10 miljarder celler går den att upptäcka med mammografi. Mammografi kan dessutom öka risken för att utveckla bröstcancer och öka risken för spridning eller metastaserande i befintlig tumör!

NBCAM spin-läkarna hävdar att bröstcancer är “helt enkelt inte är en sjukdom som kan förebyggas” och därför har fokus riktats mot tidig upptäckt och kvinnor uppmuntras nu att få sin årliga mammografi. Den enda bekräftade orsaken till cancer, enligt American Cancer Society, är strålning, och då det gäller strålning, finns det ingen säker exponeringsnivå.

Digital infraröd termografi (DIT)

Att strålningen som används när man gör mammografi ökar risken för cancer har varit känt rätt länge, men 2006 upptäcktes att den risken är mycket större än vad man tidigare hade trott. Det finns dock redan nu en överlägsen screeningteknik, digital infraröd termografi (DIT), som kan upptäcka bröstcancer mycket tidigare – till och med fem till tio år – innan de upptäcks av mammografi eller en fysisk undersökning.

Det som upptäcks med termografi är den inflammation som uppstår i området runt tumörer och vid många andra hälsoproblem. Till skillnad mot mammografi medför termografi inga risker eftersom ingen strålning används och tumörer kan upptäckas 8-10 år tidigare än med mammografi.

På en del privata kliniker kan man välja termografi. Om fler efterfrågar termografi istället för mammografi så kommer fler och fler att införskaffa denna utrustning, då den dessutom är relativt billig.

Vad kan jag göra?

 1. Håll bra progesteronnivå! (Läs mera längre ner.)
 2. Kolla brösten själv regelbundet!
 3. Kör naturlig familjeplanering. Undvik hormoner från p-piller, hormonspiral, p-stavar eller dylika preventivmedel!
 4. Vårda huden naturligt! Undvik hormonstörande kemikalier i kosmetika!
 5. Ät naturlig, ekologisk mat! Undvik hormonstörande mat såsom soja, bränd mat, halv- och helfabrikat.
 6. Ät gurkmeja, broccoli, MSM, D3-vitamin, A-vitamin, grön juice och omega-3!
 7. Motionera regelbundet!
 8. Sov tillräckligt!
 9. Släng behån! Använd vid behov behåar av naturmaterial och undvik speciellt bh:ar med metallbyglar.
 10. Undvik elektromagnetisk strålning!
 11. Screena vid behov dina bröst med Digital Infraröd Termografi.

Lär känna dina bröst

Om du undersöker dina bröst regelbundet så lär du dig hur de känns och upptäcker lätt om något är annorlunda. Man kan också ladda ner olika appar som påminner om när det är dags att kolla sina bröst.

1. Känn!

Lyft upp höger arm och sätt handen bakom nacken. Känn med vänster hand på höger bröst. Tänk dig att bröstet är som en klocka. Börja klockan 12 och känn igenom bröstet “timme för timme”. Känn med raka fingrar och ett lätt tryck, från bröstvårtan och ut tills du kollat hela bröstet. Gör sedan likadant med vänster bröst. Känn efter förändringar, knölar, förhårdnader och ömma punkter. Gör samma liggande ner.

2. Titta!

Stå framför en spegel först med hängande armar och titta på brösten. Ser något annorlunda ut?  Lyft sedan armarna över huvudet och kolla samma sak igen.

3. Kolla armhålorna!

Höj armen och känn efter i armhålorna efter knöl eller något som ömmar.

Progesteron och östrogen

Vi utsätts ju dagligen för hormonstörande kemikalier vare sig vi vill eller inte. Det som händer är att vi för för mycket östrogen i kroppen i förhållande till progesteronet. Det finns olika östrogener. Östron (E1) och östradiol (E2) är båda sådana som ska representeras 10% var, medan östriol (E3) ska vara 80%. Det är viktigt att de två förstnämnda inte blir i för höga nivåer för då ökar riksen för att få cancer. Östriol och progesteron arbetar däremot EMOT cancer.

Östrogendominans uppstår av t.ex. p-piller, östrogenliknande kemikalier (exen-östrogener) i vår omgivning, hysterektomi, förklimakteriet och klimakteriet samt konventionell hormonterapi (med syntetiska hormoner). Det kan ge oss en mängd symptom såsom depression, allergier, sköldkörtelproblem, minskad sexlust, viktökning, hjärt-kärlproblematik, gallstensproblem, håravfall, sterilitet, sömnproblem, PMS, stroke, livmodermyom, cancer med mera.

Progesteron motverkar östrogendominansen och dess skadliga effekter på vår hälsa. Progesteronnivån kan man balansera på effektivaste sättet genom att smörja sig med en progesteronkräm med naturligt progesteron. (Inte syntetiskt som finns i många läkemedel.) Det finns några olika, bättre och sämre. Dr Lee rekommenderade naturligt, bioidentiskt progesterin. Pro-Gest Emerita parabenfri progesteron är en produkt som är bra och ProgesterAll är en annan. Det finns enkla test du kan göra hemma och skicka till labb för undersökning om du undrar hur dina nivåer är.

Progesteron mot bröstcancer

Hos kvinnor i förklimakteriet vet vi att östrogennivån ofta är mycket hög och progesteron kan vara mycket låg. Progesteron rättar till denna obalans och kan på så vis göra så att tumörerna försvinner i över 35 % av fallen. Ju högre endogent progesteron desto lägre är förekomsten av bröstcancer.

Med naturligt progesteron och ett östrogen som det naturliga (estradiol) ses ingen som helst ökning av risken för bröstcancer. En ytterst spännande studie undersökte hur bröstepitel växte till när man gav å ena sidan östrogen och ett syntetiskt progesteron, å andra sidan östrogen och naturligt progesteron, jämfört med placebo. Det visade sig att bröstepitel av båda slagen växte till sig när man gav syntetiskt progesteron, medan att det inte skedde någon tillväxt när man gav naturligt progesteron. Författarna drog den rimliga slutsatsen att behandling med östrogen och naturligt progesteron inte bör öka cancerrisken. Man tycks lugnt kunna dra slutsatsen att estradiol och naturligt progesteron inte ökar bröstcancerrisken.

L.D.Cowan och hans kollegor vid John Hopkins sjukhus publicerade resultat som visade att bröstcancerfallen var 5,4 gånger fler hos kvinnor med låg progesteronnivå än hos kvinnor som hade bra progesteronnivå. Denna skillnad förblev sann trots skillnader i när kvinnan kom in i puberteten, hennes ålder vid klimakteriet, hennes användande av preventivmedel, om kvinnan haft godartade knölar i bröstet eller ålder vid hennes första barns födelse. Dessutom när man tittade på alla typer av cancer fan man att cancerfallen var 10 gånger högre hos kvinnor med låg progesteronnivå än hos kvinnor med god progesteronnivå.

Bröstcancerforskare dr David Zava testade östrogen och progesteronnivåerna i bröstvävnadsprov från flera tusen kvinnor som hade gått igenom bröstcanceroperation. Nästan alla visade en relativ brist på progesteron i förhållande till östrogen.(undantag var en kvinna som hade en genetisk skada och hennes kropp kunde inte tillverka progesteronreceptorer).

Minst tio tillbakablickande studier visar en längre sjukdomsfri tid eller överlevnad hos kvinnor som gjorde sin bröstcanceroperation under luteala fasen (de två sista veckorna) i menscykeln när progesteronet är som högst jämfört med operationer som genomförts under de första två veckorna i menscykeln när progesteronet är mycket låg.

Dr William Hrushesky på Stratton VA Medical Center I Albany, New York, sammanfattade följande data i tidningen Journal of Womens Health år 1996 och gjorde följande lista på 7 kända mekanismer som direkt eller indirekt visar att progesteron bromsar bröstcancercelltillväxt och/eller metastaser.

 

 1. T-cellerna i immunsystemet blir blockerat av östrogen och främjat av progesteron.
 2. DNA-produktion, celldelning, apoptosis (programmerad cellivslängd) och vävnadsombyggnad är beroende av dessa två hormoner. Speciellt celldelning och försenad eller blockerad apotosis främjar cancer. Östradiol ökar denna verkningar och progesteron minskar dem.
 3. Könshormonreceptorer är rytmiskt påverkade av menscykeln. Den luteala (två sista veckorna i menscykeln) fasen är den mest passande tiden för bröstcanceroperationer eftersom progesteronreceptorerna är som mest aktiva denna del av menscykeln.
 4. Operationstrauma förknippas med att påverka utvecklingen av metastasbenägna tumörceller genom att binda östrogen och att dela sig. Operationstrauma aktiverar sovande metastaser. Händer detta under den tid i menscykeln när man är östrogendominant ( de två första veckorna i menscykeln) har man sämre överlevnad.
 5. Blodkärlsformation (angiogenesis) och bortstötning av livmoderslemhinnan samordnas av menscykeln. Blodkärlsformationen gynnar bildandet av tumörer och är mest aktiv under den östrogenrika-progesteronfattiga första delen av menscykeln. Denna blodkärlsformation blir plötsligt blockerad när follikeln omvandlats till en gulkropp som börjat producera progesteron. När blodkärlsformationen blockeras nedsätts tumörcellstillväxten eftersom detta blockerar tillförseln av blod till tumören.
 6. Blodkärlens genomtränglighet är en faktor när det gäller cancer och spridningen av cancer.
 7. Cirkulerande cancercellsklumpar i blodet ökar risken att cancern sprids. Tendensen att blodcellerna klumpar ihop sig ändras rytmiskt under mencykeln. Under den östrogenrika första delen av menscykeln när progesteronnivån är låg tenderar blodcellerna att klumpa ihop sig och kan föranleda blodproppar hos östrogen-dominanta kvinnor. Det är också troligt att metastas-cancercellerna också bildar klumpar som gör att cancern lättare sprids.
termografi

Fråga efter termografi hos din läkare!

Läs mera!

Alternativa bröstcanceråtgärder:

Böcker:

 • What Your Doctor May Not Tell You About: Breast Cancer: How Hormone Balance Can Help Save Your Life. 2005. John R. Lee, David Zava, Virginia Hopkins
 • What Your Doctor May Not Tell You about Menopause: The Breakthrough Book on Natural Hormone Balance. 2004. John R. Lee, Virginia Hopkins
 • What Your Doctor May Not Tell You About Premenopause. 1999. John R Lee
 • Dr John Lee’s Hormone Balance Made Simple. 2006. John R. Lee, Virginia Hopkins
 • Mothers, Prevent Your Daughters From Getting Breast Cancer. 2004. Sherrill Sellman. Getwell International.
 • Hormone Heresy : What Women Must Know About Their Hormones. 2000. Sherrill Sellman. Getwell International.