fbpx

Att vi är omgivna av strålning är kanske ingen nyhet för någon. Vi går omkring med våra smartphones med praktiska appar, gps och epost och är non-stop anträffbara och uppkopplade.

Kan ju verka ofarligt, eller hur, för alla gör ju det? Men väldigt mycket av den strålning som omger oss idag fanns faktiskt inte för bara några årtionden sedan.

Lyssna på vårt poddavsnitt om strålning.

Trådlös strålning

Det finns idag tusentals vetenskapliga undersökningar och rapporter som påvisar att trådlös strålning kan vara skadlig.

6 enkla sätt att minska på strålningen

 1. Sätt mobiltelefonen i flygplansläge så ofta som möjligt
 2. Ladda din avstängda mobiltelefon nattetid i ett rum långt borta från sovrummet
 3. Stäng av WiFi-modem och router nattetid
 4. Låt inte barn vara nära en läsplatta eller smartphone
 5. Byt till kabel och bärbar dator där wifi stängs av
 6. Gå barfota ute så ofta du kan och jorda dig

Här kan du läsa mitt inlägg om smarta hörlurar och filtar som skyddar dig mot strålning.

RF-strålningen omkring oss

Forskarna oroar sig för att vi kan skadas av pulserande radiofrekventa elektromagnetiska fält. Dessa kallas för RF-EMF eller RF-strålning. RF-strålning skapas av bland annat: 

 • mobiltelefoner
 • mobilmaster
 • trådlösa hemtelefoner
 • WiFi-modem/routers
 • USB-modem/s.k. “mokkula”
 • trådlösa baby-alarm
 • läsplattor såsom iPad m.fl.
 • bärbara datorer som använder wifi-teknik

En vanlig mobiltelefon sänder konstant tre slags pulserande signaler åt alla håll: telefon, wifi och bluetooth. En del signaler går genom din hand/kropp/hjärna, genom 1-3 betongväggar och ca 10 km till mobilmasten. Dessa pulser är minst tusen gånger starkare än pulserna i nervcellerna som styr hela din kropp, ditt tänkande och ditt lärande.

Men om du sätter mobilen i flygplansläge kan du snabbt och enkelt stänga mobilens alla tre sändare. Då är mobilen och läsplattan nästan riskfri och du kan tryggt bära den på dig. Tyvärr kan ingen ringa till eller från mobilen då. När du ska prata håll den långt från kroppen och använd gärna med tråd-handsfree.
Nattetid är vi som mest känsliga för strålning, alltså då vi sover och kroppen läker och återhämtar sig. Då är det bra att alltid ha telefonen avstängd eller åtminstone i flygplansläge. Om du låter den laddas nattetid så gör det i ett annat rum för att även vila från elstrålningen.

Människor och särskilt barn påverkas

Gravida, barn och ungdomar bör vara särskilt försiktiga. Barn är särskilt känsliga för olika miljöfaktorer – även strålning – eftersom nervsystemet och hormonsystemet är under ständig utveckling. Ett barn som använder en mobiltelefon absorberar mer strålning och löper högre risk för hjärntumör än en vuxen.

Europarådet varnar för “extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader” som tekniken kan medföra särskilt för barn. Europarådet, tusentals läkare och allt fler forskare inom hälsa och trådlös teknik varnar oss för trådlös teknik. Vi måste i synnerhet måste skydda barnen. De är särskilt känsliga eftersom de börjar med trådlös teknik i tidig ålder och deras huvud och hjärnor i ännu högre grad än vuxnas genomträngs av RF-strålning.

Biointiative 2012 varnar i en rapport som sammanställts av 29 välkända forskare för en “global epidemi av hjärnskador”, och forskarna skriver att vi ser redan början på katastrofen. Elektromagnetiska fält och mobilstrålning kan öka risken för problem att få barn, adhd, ALS, alzheimers och olika typer av cancer.

Ofödda barn är inte skyddade från strålning i mammas mage. Använd inte mobiltelefon och annan trådlös
teknik under graviditeten, precis som du undviker alkohol, tobak och fisk med höga halter
miljögifter. Sätt aldrig en laptop eller läsplatta i knät och håll avstånd mellan datorn och magen.

När det gäller små barn så använd inte trådlösa babyvakter eftersom också de sänder ut mikrovågsstrålning. Använd heller inte mobil eller trådlöst uppkopplad dator då du ammar eller håller barnet i famnen.

Visa hänsyn! Undvik att använda mobilen eller trådlöst upp­kopplad dator i närheten av gravida, spädbarn och små barn!

Naturen påverkas

Man har också noterat att naturen påverkas av telefonmaster, t.ex. möss, grodor, storkägg och t.o.m. växtfrön. Forskaren A. Balmori (2009, s.2) undersökte hur en stor koloni av storkar påverkades av att en telefonmast stod alldeles intill kolonin. Det visade sig att inte en enda levande fågelunge föddes i de 12 bon som var inom 200 meter från telefonmasten. Men över 300 meter från masten kläcktes äggen normalt och ungarna var normala. Det kan alltså inte bero på värme, utan är en direkt biologisk påverkan av strålning inom loppet av ynka 2-3 månader.

Hur skadlig är telefonmasten då för barn som vistas inom 200-300 m från en telefonmast, konstant strålande trådlös/wifi-router hemma och i daghem och skola, och iPad eller mobil i både egna och andras fickor?

RF-strålningen skadar nervceller, blodkärl och spermier

Största faran är de direkta biologiska effekterna av strålningen på 60 miljarder nervceller och på de ytterst tunna och 600 km långa blodkärlens ännu tunnare väggar. Väggarna börjar läcka ut proteinet albumin som dödar nervceller.

Orsakerna till skador är att

 1. myndigheter inte vidarebefordrar Europarådets varningar
 2. folk därför inte vet om att trådlös teknik är farlig
 3. de gränsvärden som nu existerar är 1000 – 100 000 gånger för högt satta

Testning av gränsvärdet för t.ex. mobiltelefoner och läsplattor mäter bara uppvärmningen. Om testvattnet inte värms upp mer än 1°C på 6 minuter är “SAR-värdet” under 2W/kg och då anses telefonmodellen “garanterat säker”.

Men det är inte uppvärmningen som är farligast. Det är strålningens s.k. icke-termiska biologiska effekter som skadar bland annat blodkärl, nervceller och spermier. Europarådet påpekar också att det är ytterst konstigt att gränsvärdena får föreslås av en tysk kommission/förening (ICNIRP) vars medlemmar till stor del finansieras av telekomindustrin.

Detta kan du göra

Skydda barnen och dig själv från strålning! Då får ni bättre sömn, koncentration, inlärning, mindre beteendeproblem och mindre risk för hjärnskador.

Internetuppkoppling

 • Byt ut den trådlösa internetuppkopplingen till en fast uppkoppling
 • Använd inte mobilt bredband
 • Stäng av modemet/routern åtminstone nattetid
 • Stäng av hotspot-funktionerna på datorn/mobilen

Datoranvändning

Att öka avståndet till datorn och bildskärmen minskar barnens exponering för elektromagnetiska fält.

 • Håll avstånd till datorn, transformatorn och skärmen med hjälp av förlängningskablar
 • Använd inte läsplattor/surfplattor, eftersom de är avsedda för att enbart kopplas upp trådlöst mot internet. Håll dig offline.
 • Placera aldrig en laptop i famnen
 • Välj om möjligt en skärm eller laptop som är TCO-märkt.
 • Koppla utrustningen endast till jordade eluttag.
 • Använd tangentbord och mus med sladd. Som alternativ rekommenderas infraröd kommunikation (IR).
 • Begränsa barnens och ungdomarnas tid framför datorn och andra bildskärmar.
 • Undvik datoranvändning strax före sänggåendet, eftersom det kan påverka sömnen negativt.

Trådlös telefon (DECT)

En trådlös “hemmatelefon” avger strålning liknande den från mobiltelefoner. Dessutom sänder basenheten ut mikrovågsstrålning liknande den från en mobilmast, dygnet runt.
 • Byt ut den trådlösa telefonen till en fast telefon med sladd.
 • Om en trådlös telefon är nödvändig, välj en så kallad ECO-DECT. Den kan ställas in så att den bara avger strålning under samtal.

Mobiltelefoner och smartphones

En traditionell mobiltelefon ger främst ifrån sig strålning när den används. En nyare ”smartphone” använder sig av appar som i många fall får mobilen att avge strålning dygnet runt, även när den inte används aktivt för samtal eller internet. Använd i första hand en fast telefon och minimera mobilanvändningen.

Om mobiltelefon måste användas:

 • Skicka SMS i första hand.
 • Håll samtalet så kort som möjligt.
 • Använd i första hand högtalarfunktionen och håll mobilen så långt från kroppen som möjligt.
 • Använd i andra hand hands-free med sladd, helst med luftslang.
 • Använd inte bluetooth då denna teknik kan innebära ständig strålningsexponering vid örat.
 • Ha alltid WiFi-funktionerna avstängda.
 • Köp enklaste möjliga mobil till barn och ungdomar. Undvik ”smartphones”.
 • Råd barn och ungdomar att hålla mobilen avstängd då den inte aktivt används.
 • Använd aldrig mobilen i tåg, tunnelbana, buss och bil eftersom strålningen blir betydligt högre.
 • Visa hänsyn och håll avstånd till andra när du använder mobilen. Känsliga personer kan bli påverkade på tiotals meters avstånd.

Åtta myter om trådlös teknik

Dessa myter är hämtade från Strålskyddsföreningen.

1. Det finns inga belägg för att strålning från mobiler, trådlösa datorer, läsplattor och WiFi är skadlig.

Fakta: Det finns omfattande belägg för att mikrovågsstrålningen från trådlös teknik är skadlig. Bland annat har forskningen visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör samt att långtidsexponering för mikrovågsstrålning ökar risken för cancer och olika symtom (sömnsvårigheter, huvudvärk, försämrat minne, hjärtproblem och yrsel) samt kan försämra fertiliteten.

2. All trådlös teknik följer gällande gränsvärden som är satta med stor säkerhetsmarginal till påvisade effekter.

Fakta: Gällande gränsvärden är föråldrade, skyhöga och mer anpassade efter mobilindustrins och den militära industrins behov än vad vi människor och andra levande varelser tål. Gränsvärdet skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter av 6 minuters exponering och saknar skydd mot dygnetruntexponering under längre tid. Gränsvärdet skyddar inte mot några som helst långtidseffekter och utesluter uttryckligen cancer.

3. Strålningen från mobilmaster och trådlösa datanätverk är mycket låg.

Fakta: Strålningen är endast låg om det jämförs med ett högt gränsvärde (se myt 2). Det är som att påstå att en låneränta på 50% är låg bara för att den jämförs med en ränta på 500%. Upprepad forskning och människors erfarenheter visar att strålningen från i stort sett all trådlös teknik är skadlig vid nivåer som kan vara hundratusen till en miljon gånger lägre.

4. Forskarna är överens om att strålningen är ofarlig.

Fakta: Ett växande antal forskare, experter och läkare är av uppfattningen att strålningen innebär många hälsorisker, bland annat cancer och hjärnskador. Det är en begränsad klick experter och forskare, som i stort sett alla har finansiella bindningar till mobil-, el- eller den militära industrin, som hävdar ofarligheten. På samma sätt som tobaksindustrin och kemikalieindustrin, har mobilindustrin knutit lojala forskare till sig som för ut industrins argument. Denna begränsade grupp experter har fått stort inflytande och dominerar de flesta expertutredningar, såväl i Sverige som hos EU och WHO.

5. Strålsäkerhetsmyndigheten skyddar oss mot alla skadliga effekter av strålningen.

Fakta: Historien visar att när stora ekonomiska intressen är inblandade tar det oftast lång tid innan myndigheter agerar och inför striktare regler. Det finns många exempel då myndigheterna haft fel om risker med olika produkter och ämnen. I stället har det varit insatta individer, kritiska forskare och olika frivilligorganisationer som först pekat på riskerna.

6. Vi kan lita på WHO som säger att strålningen inte är farlig!

Fakta: WHO:s arbete med strålningsfrågan har under många år finansierats av mobilindustrin. Arbetet har letts av personer med kända finansiella bindningar till mobil-, el- och militärindustrin. WHO:s expertgrupper domineras liksom svenska Strålsäkerhetsmyndighetens av individer som också har finansiella bindningar till industrin. WHO har under åren fått mycket kraftig kritik för det alltför nära samarbetet med de industrier vars ekonomi påverkas av WHO:s hälsoriskbedömningar.

7. Vi har haft radio- och TV-master i över 50 år som sänder liknande strålning med ännu högre effekt utan att hälsorisker observerats.

Fakta: Strålning från mobiltelefoni, trådlöst internet och mobilmaster dominerar i dag kraftigt över strålningen från radio/TV-master. Mätningar från bland annat Schweiz visar att radio/TV står för cirka 10% och mobilmaster, mobiler och trådlösa telefoner (DECT) står för mellan 80-90% av den strålning som vi sammanlagt utsätts för. Radio/TV-master är dessutom inte ofarliga. Upprepad forskning visar förhöjd risk för cancer och sömnsvårigheter i närområdet.

8. Det finns ingen anledning till att förbjuda eller avråda barn att använda mobiler eller trådlös teknik.

Fakta: I stort sett alla miljö- och hälsomyndigheter över hela världen är överens om att barn och foster är särskilt känsliga för olika miljöfaktorer. Det finns kritiska perioder under utvecklingen då mikrovågsstrålningen permanent kan skada exempelvis hjärnans utveckling. Nervsystemet fortsätter att utvecklas genom hela tonåren. Barns huvuden absorberar mer strålning och de har snabbare cellomvandlingshastighet. Ett barn eller en tonåring som använder mobiltelefon löper högre risk för hjärntumör jämfört med en vuxen.

Källor:

Bioinitiative 2012
Europarådets direktiv 2011, avsnitt 5 och 8