fbpx

Nu börjar nedräkningen för föreningen SARA:s största turné någonsin! Bakom turnén står också den populär-vetenskapliga tidsskriften 2000-talets vetenskap. Och Morotsliv står stolt som den lokala arrangören i Vasa!

Missa inte chansen att få se och lyssna till några av Sveriges absolut duktigaste terapeuter, författare, läkare och experter! Förhandsanmäl ert deltagande på www.2000tv.se/anmalan. Vi ses i Vasa söndagen 14.6! Till Jakobstad kommer gänget den 13.6.

Har du funderat över GMO; hur det uppstått och vart det är på väg? Då är detta något för dig! I detta inlägg ska jag presentera närmare Ingemar Ljungqvist som är en av föreläsarna på Jubileumsgirot 2015.

“HIV – Världens första(?) GMO”

Ingemar Ljungqvist, är matematik- och naturkunskapsläraren, numera från Uppsala. Likt filmregissören Roy Andersson så fascinerades han av vetenskapsmännens obskyra handlingar när de går militärens ärenden, så parallellt med läraryrket startade han privatforskning inom många av biologins fält. Detta renderade honom titeln Doctor of Science (OUICM). Samtidigt är han chefreaktör för tidskriften 2000-Talets Vetenskap.

Ingemar Ljungqvist
Den första huvudtesen han kom ut med var att HIV-sjukdomen Aids var ett resultat av den amerikanska militärens ansträngningar att göra dödliga djurvirus till dito människoform. Detta finns beskrivet i hans bok “AIDS-Tabu”. Vad han inte förstod förrän långt senare var att både han själv och kanske också Roy Andersson var lite annorlunda funtade. De saknade det mått av självbevarelsedrift som behövs för att hålla tyst om sina fynd, som ledde dem rakt in i Fort Detricks laboratorier. 
De som är normalt funtade vill inte ens höra talas om detta – det kan orsaka allvarliga störningar i den världsbild man byggt upp – och så hör ju inte det föredraget hemma tillsammans med de andras. Det handlar ju inte om att vandra på hälsans stig. Det handlar enbart om att vara observant, så att man inte plötsligt på grund av militärfinansierade mikrobiologer plötsligt finner sig liggande i diket. 
Att undvika HIV vet de flesta hur man ska göra, men det finns en annan mycket mer vanlig sjukdom som får allt starkare fäste just runt Östersjöns landskap och vars ursprung också är militärt. Ingemar kommer också att beröra den explosion av GMO (Gen-Manipulerade Organismer) som står för dörren, om man inte reser upp ett folkligt motstånd.

Så se till att du själv, dina vänner och dina släktingar fyller våra föreläsningslokaler! Besök också hemsidan för tidningen 2000-talets vetenskap där Ingemar är chefsredaktör! 
Ni kan alltså höra honom berätta mera om detta viktiga ämne i Vasa (Korsholms vuxeninstitut) 14.6.2015.

Berätta om evenemanget åt alla du känner och kom ihåg att förhandsanmäla så vi kan beräkna mängden kaffe och mat. Vi ses!