fbpx

Nu börjar nedräkningen för föreningen SARA:s största turné någonsin! Bakom turnén står också den populär-vetenskapliga tidsskriften 2000-talets vetenskap. Och Morotsliv står stolt som den lokala arrangören i Vasa!

Missa inte chansen att få se och lyssna till några av Sveriges absolut duktigaste terapeuter, författare, läkare och experter! Förhandsanmäl ert deltagande på www.2000tv.se/anmalan. Vi ses i Vasa söndagen 14.6! Till Jakobstad kommer gänget den 13.6.
Tusentals människor med kronisk smärta lider i onödan! Linda jobbar som smärtterapeut i Sollentuna och är författare till boken ”Hur känns det?”. 
I detta inlägg ska jag presentera närmare Linda Lundberg som är en av föreläsarna på Jubileumsgirot 2015. Texten nedan är hämtad från 2000-talets vetenskaps hemsida.

“All smärta har en orsak – orsaken kan åtgärdas

Linda Lundberg har under 14 år varit verksam som smärtterapeut. Nu har hon sammanfattat sina mer än 13000 timmar vid patientens sida i boken “Hur känns det?”. Hennes slutsats är att all smärta är relevant och ett uttryck för den kloka kroppens rop på hjälp. Söker man den verkliga orsaken till smärta så föreligger möjligheten att eliminera all smärta, oavsett om den bär etiketten whiplash eller fibromyalgi.

Linda Lundberg

Linda Lundberg anser att det stora hindret är att skolmedicinen idag saknar elementär kunskap för att på rätt sätt återföra smärtpatienterna till hälsa. Tidigare fanns det handfasta gedigna kurskompendier om medicinsk muskelmassage med i utbildningen för sjukgymnaster och läkare, men dessa kompendier har ställts undan.

Idag lever vi i ett samhälle som begraver gammal kunskap och beprövad erfarenhet.
Varför har jag inte fått reda på det här förr? Den frågan har många av Linda Lundbergs patienter ställt, när hon hjälpt dem med deras problem. Därför har Linda nu skrivit en bok där hon sakligt förklarar smärtans orsaker och hur de kan behandlas.

Linda Lundberg levde själv under många år med kronisk värk. När hon inte blev hjälpt inom vården började hon söka efter andra metoder. Längs vägen utbildade hon sig till terapeut och fann manuella tekniker som hjälpte henne att bli smärtfri. Idag hjälper hon med stor framgång patienter som lider av kroniska smärtor och funktionsproblem.

Smärta signalerar dysfunktion

Linda menar att ett av problemen idag är att vi mestadels pratar om symtomen och inte om orsakerna till problemen. Inom vården är smärta många gånger därför ”oförklarlig” och patienter hänvisas till att lära sig att leva med den. Men, skriver Linda, en smärtsignal visar alltid att det finns en eller flera processer i kroppen som inte fungerar ändamålsenligt. Den vanligaste orsaken till smärta är, enligt Linda, dysfunktioner i rörelseapparaten, det vill säga i skelett och mjukdelar. Dysfunktionerna har uppkommit i samband med skador (trauma) mot kroppen. Det kan t ex vara fallskador, bilolyckor, kirurgiska ingrepp eller överbelastning.

Automatiska skyddsreflexer vid skador

– Det finns en stark vetenskaplig grund som förklarar kroppens automatiska skyddsreflexer vid skador. Genom att förstå detta kan man även förstå vilka åtgärder som behövs för att återställa normala funktioner, påpekar Linda. Vid en skada kontraheras musklerna för att rädda vårt liv och minska skadeverkningarna. Men en skada är en traumatisk händelse för kroppen. Därför ger den upphov till felaktig återkoppling i reflexbågarna för de muskler som är involverade. Detta skapar neuromuskulära dysfunktioner. 

De chockade musklerna håller kvar spänningen även efter att själva skadan har läkt. Dessa spända muskler drar i och påverkar skelett, leder och mjukdelars förmåga till rörelse. På längre sikt medför det snedställningar, vävnadsskador och funktionsstörningar, vilket i sin tur ger upphov till smärta, försämrad rörelsefunktion och andra hälsoproblem. Muskler som har gått i baklås på detta sätt läker inte med tidens hjälp. 
Tyvärr hjälper inte heller varken vila, träning, töjning eller positivt tänkande nämnvärt, skriver Linda i sin bok. Det som krävs för att muskeln ska kunna släppa spänningen är att man trycker på ”reset”-knappen. Det är just det man gör med tekniken Strain & CounterStrain (SCS) .

Strain & CounterStrain

SCS förklarar både grundorsakerna till dysfunktioner och hur de kan åtgärdas. Lawrence Jones som utarbetade tekniken kartlade ca 200 så kallade tenderpoints. Det är ömmande punkter som indikerar en dysfunktion. När man funnit en dysfunktion placerar terapeuten de berörda kroppsdelarna i ett avslappnat, smärtfritt läge. Kroppen får vila ett tag i detta ytterläge förbi låsningen innan den återförs till normalläge. Då hinner muskelns proprioceptorer anpassa sig och spänningen släpper. 

– Det finns en tro på att ”ont skall med ont fördrivas”, påpekar Linda. Men faktiskt är det tvärtom. Så fort det gör ont skrämmer vi musklerna. Med SCS arbetar vi mjukt och försiktigt och rättar på så vis till de felaktiga återkopplingarna i musklerna så att muskelspänningarna kan släppa, förklarar hon.

Arbetar med helheten

I sin egen metod, PolyAutoHealing, kombinerar Linda SCS med framför allt kraniosakral terapi och kinesiologi. Linda Lundberg har i sitt arbete vidareutvecklat SCS och lokaliserat över 2 000 tenderpoints. Dem använder hon vid behandling av skelett, leder och mjukdelar. Lindas metod är så effektiv att den ger patienter med allt från fibromyalgi till artros bestående lindring eller fullständig rehabilitering. 

När Linda arbetar med en patient ser hon till helheten och letar efter områden där det finns låsningar. Därefter arbetar hon igenom patientens kropp centimeter för centimeter. Hon leder även in klientens tankegång på om det finns en historik i smärtan. 
– De flesta patienter har aldrig blivit tillfrågade om händelser som kan förklara deras smärtor. Men jag ser att varje skadetillfälle har en påverkan på kroppen rent biomekaniskt, och att detta måste rättas till för att man ska bli smärtfri, berättar Linda.

Biomekanik bakom smärta och hälsoproblem

Enligt Linda Lundberg är problem med biomekaniken i kroppen den största orsaken till hälsoproblem. Vid kronisk smärta, fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom har man samlat på sig många dysfunktioner under lång tid. Men skador är ju något vi alla råkar ut för under livets gång. Även om skadorna inte ger upphov till så stor smärta just vid skadetillfället, orsakar de ändå neuromuskulära dysfunktioner. Detta innebär att de flesta människor går runt med dysfunktioner i skelett och mjukdelar. 

För att förebygga hälsoproblem med smärta och försämrade funktioner i rörelseapparaten och inre organ måste dessa dysfunktioner åtgärdas, framhåller Linda. Linda vill bidra till att sprida denna kunskap både till vanliga människor, terapeuter och vårdpersonal – för behovet av hjälp är enormt, avslutar Linda.”
Besök Lindas egen hemsida på http://www.lindasbodycare.se/
Ni kan alltså höra henne berätta mera om detta fascinerande ämne i Vasa (Korsholms vuxeninstitut) 14.6.
Berätta om evenemanget åt alla du känner och kom ihåg att förhandsanmäla så vi kan beräkna mängden kaffe och mat. Vi ses!