fbpx

För många år sen brukade vi precis som många andra tina och ibland även värma mat i mikrovågsugn. Det var smidigt och snabbt. Men så småningom blev det mindre och mindre av den sorten. Mikromaten kändes smakade sämre och det kändes inte riktigt tryggt. När jag sen började läsa olika rapporter om vad mikrovågorna gör med maten så blev den ett “big no-no”.

Jag fortsatte använda den ett tag för att värma vetedynan till kvällen och snart fick den då flytta till vårt kontor för jag tyckte inte den hörde hemma i köket. Men efter att jag började använda varmvattenflaskor istället för vetedynor blev mikrovågsugnen helt sysslolös.

Nu då vi flyttat till Klippan har vi inte längre någon mikrovågsugn överhuvudtaget. Och lika så bra det. Vi saknar den inte det minsta!

Fakta eller myt?

Det finns forskning som påvisar att mikrovågsugnen minskar näringen i maten och andra påstår att det gör den inte alls. Det beror förstås också på hur man mäter. Ett vitamin kan ju finnas kvar i maten, men inte ha samma biotillgänglighet längre. Alltså att kroppen inte kan absorbera och tillgodogöra sig näringen. Men det finns studier som påvisar att vitaminnivåerna de facto sjunker.

Sen tycker ju många att den är så himla snabb och praktisk så de vill inte ens höra talas om att den skulle kunna vara dålig på något sätt. Man klappar istället händerna på öronen och sjunger lalalala. För att inte tala om den gruppen som skriker “myt” om den forskning som gjorts. Och det är klart, eftersom producenterna så gärna vill att vi ska köpa deras mikrovågsugnar. Follow the money.

Traditionell matlagning VS mikrovågor

När du lagar mat genom att grilla eller koka används vågor av infraröda frekvenser. Direkt värme uppstår till exempel vid grillning medan indirekt värme uppstår i en varm gryta. Maten värms av en frekvens, en skakande rörelse och allt blir varmt, även kärlet. Idag vet vi att mat som tillagas genom kokning eller ugnsbakning (indirekt värme) har mera hälsoeffekter än mat som grillas eller steks (direkt värme) som kan ha direkt hälsovådliga effekter.

I mikrovågsugnen alstras ett högfrekvent elektromagnetiskt fält  på cirka 2450 MHz med hjälp av en magnetron som sänder ut mikrovågor. Dessa kraftfulla energivågor förändrar molekylers polaritet fram och tillbaka mellan positiv och negativ laddning miljontals gånger per sekund. Det får atomer och celler att röra sig i hög hastighet. Denna våldsamma rörelse i till exempel vattenmolekyler, gör att (direkt) värme uppstår.

Mikrovågor klarar inte av att värma alla substanser, utan det är bara där vätska finns som värmen uppstår. Ingen indirekt värme är möjlig i mikrovågsugn, då hårt vätskefritt material inte tillåter att molekylerna roterar. Du har kanske mörkt att en tallrik inte blir varm (annat än av värmen från den uppvärmda maten).

Resultatet vid mikrougnsvärmning är en nedbrytning av maten på molekylär nivå. Man kan säga att mikrovågsugnsmat är mat som har blivit molekylärt dekonstruerad.

Historia

Mikrovågsugnen konstruerades av tyska forskare under andra världskriget så att man snabbt skulle kunna värma stora mängder mat till soldaterna, detta för att stödja invasionen av Sovjetunionen. Efter kriget gjorde ryssarna omfattande forskning kring mikrovågsugnar, vilket resulterade i att de totalförbjöds 1976 av hälsoskäl, men sen blev det tillåtet igen efter perestrojkan, men med mycket mindre strålning är på många andra håll i världen.

Forskning

Ryska, tyska och schweiziska studier har visat bland annat följande negativa effekter på maten vid värmning i mikrovågsugn:

  • Aktiva proteiner (enzymer) destabiliseras och inaktiveras.
  • Mjölkens struktur ändras och den blir surare.
  • Alkaloiderna (viktiga cancerhämmande ämnen) försämras hos grönsaker.
  • Biotillgängligheten av vitaminer och mineraler minskar.
  • Matens vitalkraft försämras kraftigt.
  • Matsmältningen har svårare att bryta ner mikrovågsvärmd mat.
  • Näringsämnena förändras så att det leder till tillfälliga försämringar av blodet.

Studier visar att mat som upphettats eller tinats i mikrovågsugn sätter igång skadliga förändringar i blodet och lymfan, vilket ökar risken för cancer. 

Mikrovågor ger mindre näring

Inom mikrovågsugnsindustrin har man bara studerat problemen med strålningsläckage från ugnen. Varken producenter eller myndigheter har gjort blodtester på personer som äter mat värms i mikrovågsugn.

Det var faktiskt i Ryssland som man var först ut med att undersöka detta och fann att mat som behandlats med mikrovågor hade 60-90 % mindre näring. Särskilt vitaminerna B, C och E samt mineralerna sjönk väsentligt och även köttproteiner bröts ned.

Mikrovågor ger skadliga ämnen

Eftersom mikrovågorna bröt ned molekylerna på ett kaotiskt sätt bildades skadliga (radiolytiska) ämnen i maten. Cancerframkallande ämnen bildades i all mat som testades; i kött, mjölk, säd, grönsaker och till och med när man tinade frysta frukter och grönsaker.

Forskning utförd i Schweiz av professor Bernhard H. Blanc, Lausanne och dr Hans U. Hertel, Bern, jämförde blod hos frivilliga personer som hade ätit mat som var tinad i mikrovågsugn med blod från personer som åt mat tillagad på vanlig spis. Hos alla försökspersoner som åt mikromaten reagerade kroppens immunförsvar och blodet förändrades på samma sätt som vid en förgiftning. 1991 publicerade de resultatet på sin forskning som påvisade att mikrovågsbehandlad mat utlöste lymfatiska problem och ohälsosamma förändringar i blodet som i stor utsträckning liknade de första stadierna av cancer.Blodet och immunförsvaret reagerar

De stora förändringarna i blodet gick tillbaka efter ett par timmar i dessa testningar, så man spekulerar om att man tillfälligt skulle kunna äta mikrovågsvärmd mat utan större hälsorisker. Nu ska vi komma ihåg att dessa prover pågick i bara ett fåtal dagar. Så om man kontinuerligt och i riklig mängd äter mikrovågsvärmd mat kan man få andra (värre?) effekter.

Efter sitt experiment fann de nämligen en högre förekomst av cancer i matsmältningssystemet hos dem som åt mikrovågsbehandlad mat dagligen en längre tid. Det sänkte nivåerna av hemoglobin och immunceller. Det skapade också en obalans mellan det ”goda” kolesterolet HDL och det ”onda” kolesterolet LDL.

Hertel fann att det blev samma resultat vare sig man lagade eller bara tinade maten i mikrovågsugnen. Då rå eller konventionellt tillagad mat gjorde blodet tunnare, gjorde mikrovågsbehandlad mat blodet tjockare så att det började klumpa sig. Många människor tar blodförtunnande medicin idag och man kan ju alltid undra varför.

När dr Hertel började tala offentligt om riskerna med mikrovågsugnar, fick en schweizisk industrigrupp en domstolsorder som förbjöd honom att tala mer om saken. 1993 dömde en domstol honom för ”störande av handel” och förbjöd hans forskning att publiceras. Dr Hertel tog kampen vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter och 1998 upphävde de domen och beordrade Schweiz att betala skadestånd till dr Hertel.

Plast i mikron läcker kemikalier

Jag rekommenderar att plastbanta hemmet i allmänhet och köket i synnerhet! Plast innehåller ofta en massa hormonstörande, cancerframkallande och allergiframkallande ämnen som man verkligen inte vill få i sig. När man använder mjukplast i en mikrovågsugn påverkas plasten så att kemikalier läcker in i maten. Dessa kemikalier anses leda till bland annat försämrad spermieproduktion och cancer.

Ett cancerframkallande ämne, di-etylexyl-adepat (DEHA), finns i plastfolie. Tolvåriga Claire Nelson blev nyfiken på detta och undrade om cancerframkallande ämnen kunde läcka ut i mat täckt av plastfolie när den påverkas av mikrovågor och tre år senare påbörjade hon en undersökning. Forskaren Jon Wilkes vid National Center for Toxicological Research i Arkansas, USA bestämde sig för att hjälpa Claire, som testade fyra olika kombinationer av plastfolie och olivolja. Hon upptäckte att det inte enbart var cancerframkallande ämnen som läckte ut från plasten till oljan, utan även xenoöstrogener, kemikalier som beter sig som östrogen och som har kopplats till låga spermieantal hos män och bröstcancer hos kvinnor.

FDA:s gräns för DEHA i mat är 0,05 delar per miljon. I Claires experiment hade 200 till 500 delar DEHA läckt ut i oljan! Hennes resultat har publicerats i vetenskapliga tidningar och Claire vann första priset för elevforskning från the American Chemistry Society. Även hon har smutskastats efteråt.

Frekvenser påverkar oss hela tiden

Har du tänkt på att allt har en rörelse, en vibration, en frekvens? Ljus, ljud, ja, varje atom har en egen frekvens! Mikrovågor är mycket korta högfrekventa våglängder som rör sig med ljusets hastighet. Nästan 400.000 människor är överkänsliga mot elektrisk strålning och cirka 10 % av dem klarar inte av att leva i ett el- och strålningssamhälle. Vanliga symptom på att kroppen utsatts för en stor dos av strålning kan vara att man blir trött, yr, mår illa, får ont i huvudet, nattsvettas, får problem med minnet, koncentrationen och/eller får allergier. Här har jag tidigare skrivit om vardagsstrålning.

Robert O. Becker skrev i sin bok ”The Body Electric” att kroppen är en elektrokemisk varelse och allt som stör eller förändrar dess fina balans påverkar därför hälsan. Solljuset är naturens viktigaste vibration för många av kroppens processer, D-vitaminproduktionen som exempel. Kroppen fungerar som en antenn som tar upp mikrovågor med samma våglängd som solljus.

Solen är livets källa, men mikrovågor tävlar med den livsviktiga energin från solen och påverkar de grundläggande kopplingarna i kroppens energetiska livsflöde. Medan solljuset pulserar som likström och inte orsakar värme, strålar mikrovågsugnar som växelström vilket skapar friktion och värme.

En mikrovågsugn skapar ett starkt elektromagnetiskt fält som får atomer och celler att röra sig i hög hastighet, vilket skapar friktion och värme. Allra starkast påverkas syret i vatten. Men förutom den uppvärmande effekten blir det också icke-upphettande effekter. Mikrovågor deformerar och sliter sönder molekylstrukturen och försvagar cellmembranen. Mikrober som virus kan enkelt ta över sådana skadade celler.

Mikrovågorna bryter också ned elektriska kretsar i nerver, stör hjärnvågor och den symmetriska balansen i nervsystemets energifält i sin helhet. Det gör helt enkelt att man blir slö och förvirrad. Brännskador kan också inträffa om man öppnar mikrovågsugnen för att röra om i maten eller ta ut den, men det ger brännskador på ett djupare plan under huden, vilket kan vara svårt att upptäcka.

Förutom att plaster ger ifrån sig kemikalier så finns det också risk med att hetta upp vätskor i glas-, keramikbehållare. Även om vätskan inte kokar kan den explodera om någon till exempel sätter en sked i den.

Strålningen från mikrovågsugnen

Min lärare Steven Acuff har sagt att en mikrovågsugn är nästan som att ha en radar eller telekommunikationssatellit i köket. Den större delen av strålningen går genom dörren på ugnen och strålar omkring en meter i alla riktningar. Strålningen pågår dessutom i flera minuter efter att den stängts av! Inte så trevligt, eller hur?

Miljöskyddsmyndigheten i USA beräknar att den allmänna bakgrundsstrålningen av mikrovågor ökar med 15 procent varje år. Därför tycker man att det vore smart att begränsa det vi kan, som att minska mikrovågsstrålningen hemma genom att bojkotta mikrovågsugnen.

I Sovjetunionen förbjöds mikrovågsugnen 1976 efter att studier påvisade hur strålningen från radar påverkar hälsan med symtom såsom högt blodtryck, hormonstörningar, huvudvärk, yrsel, trötthet, lynnighet, oro, koncentrationssvårigheter, grå starr och till och med cancer.

Idag är mikrovågsugnar tillåtna i Ryssland, men den strålning som tillåts är bara en bråkdel av de nivåer som tillåts i västvärlden. I USA får mikrovågsugnarna stråla mest.

 

Barn och mikrovågsugn

Barn är känsligare och mera sårbara. Barn rekommenderas inte använda mikrovågsugn och inte heller titta på maten genom luckan medan den hettas upp, eftersom alla ugnar läcker strålning!

Undvik också att värma bröstmjölken eller vällingen i mikrovågsugnen, eftersom vitaminnivån sjunker och aminosyror omvandlas och blir giftiga för barnets nervsystem och njurar. Det framgår i en publicerad studie; Lita Lee, Dec 1989. John Kerner från Stanfords universitet hävdar att dessa förändringar även kan skapa en starkt nedbrytande bakterieform och att mikrovågsugn inte bör rekommenderas.

Värm hellre barnmaten i en behållare av glas eller rostfritt stål i vattenbad på spisen. Det går fortare än du tror.
Hur värmer vi maten bäst?
För en god hälsa finns det ingenting som går upp mot riktig eld, men även den elektriska spisen värmer maten på ett mycket bättre än mikrovågsugnen. Men det bästa sättet är att värma upp maten är att använda vedeld eller gas, som värmer maten med en naturlig flamma, vilket ger den kraftfullaste energiladdningen.

Dr Rudolf Hauschka gjorde ett experiment för att demonstrera den energetiska skillnaden mellan elektrisk-, gas- och vedspis (mikrovågsugnar fanns inte på den tiden). Han groddade vete med vatten som kokats på var och en av de tre spisarna och sedan kylts och mätte sedan hur snabbt det groddade vetet växte under samma förhållanden. De som växte med vatten från gasspisen växte dubbelt så snabbt som vatten som värmts med den elektriska spisen. Med det energirika vattnet från vedspisen växte groddarna till och med tre gånger längre.

Den energetiska kraften hos riktig eld är bäst för en god hälsa och fungerande självläkning!
 

 

Tänka kritiskt

Att värma mat i mikrovågsugn är bekvämt, men är det värt det? Jag tycker det är viktigt att tänka kritiskt från alla håll. Jag har tänkt mycket på om det nu faktiskt är så farligt, ger så mycket strålning, minskar så mycket näring eller påverkar mina celler så mycket av att äta mikrad mat. För varje forskning som säger “ja”, finns det någon som säger “jo, men…”. Och det övertygar i alla fall inte mig!

Vissa saker är lättare att undvika än andra och mikrovågsugnen har varit förvånansvärt lätt att klara sig utan. Jag tar därför det säkra före det osäkra och jag känner många som gjort samma beslut och slängt ut sin mikrovågsugn.

Hur tänker du? Har du slängt ut den redan eller funderar du på det? Eller började du fundera först nu? Kommentera gärna.

Källor: