fbpx

I en ny rapport från kemikalieinspektionen har man kollat på 160 vanliga plastprodukter och 82 av dem visade sig innehålla farliga ämnen. Kemikalierna hittades främst i mjuk plast och i produkter som tillverkats utanför EU, till exempel Asien. Framför allt i plasten PVC hittas bovarna.

Inspektionerna har gjorts som stickprovskontroller under 2015 med fokus på att hitta brister. Varorna som har testats är främst sådana som finns i hemmiljön, till exempel varor för barn, badrum, trädgård och träningsredskap.

160 analyserade plastvaror

Man har kollat på 160 vanliga plastprodukter och 82 innehöll farliga ämnen. Alla är inte förbjudna ännu, men man vet att de kan ha negativ inverkan på miljö och hälsa och de har därför fått begränsning över hur pass höga halter det får finnas.

 • 24 varor innehöll ämnen på kandidatlistan (över 0,1 %)
 • 14 varor innehöll kemiska ämnen i halter över gränsvärden
  • 8 SCCP, 3 kadmium, 1 SCCP + kadmium, 1 DEHP + SCCP, 1 DINP + DIDP
 • 44 varor innehöll begränsade ämnen i halter under gränsvärdet, alternativt obegränsade ämnen
 • 78 varor innehöll inte några eftersökta ämnen

Vanligast var kortkedjiga klorparaffiner som används som mjukgörare och flamskyddsmedel. Dessa är giftiga för vattenlevande organismer, är mycket långlivade i naturen och misstänks även vara cancerframkallande. Även tungmetallen kadmium hittades i otillåtna halter.

Det vanligaste ämnet som ännu inte är förbjudet, men som finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen, var ftalaten DEHP. Den kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Belystes i TV4

Frida Ramström från Kemikalieinspektionen var med i Nyhetsmorgon på TV4 igår och berättade om undersökningen. Hon hjälper oss där att identifiera plaster som kan vara cancerframkallande och hormonstörande. Se klippet här. 

Ansvaret hos företagen

Företag är skyldiga att informera yrkesmässiga mottagare om en vara innehåller ämnena i halter över 0,1 procent och konsumenter har rätt att på begäran få information om innehållet av de farliga ämnena.

Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen frivilligt slutat att sälja varor där otillåtna ämnen hittats i halter över gränsvärdena och i två fall har Kemikalieinspektionen förbjudit företagen att sälja varorna. Kemikalieinspektionen har dessutom anmält 20 företag till miljöåklagare för att ha släppt ut varor med otillåtna ämnen på marknaden, eller för att inte ha informerat yrkeskunder om att varorna innehållit särskilt farliga ämnen.

För att vår vardag ska vara giftfri är det viktigt att företagen ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer och reglerna måste skärpas för att vi ska få ändringar. Men som konsument kan det vara svårt att veta vad som är farliga plaster. Ramström ger därför dessa konkreta tips på vägen.

3 tecken på gift i plasten

 • stark lukt
 • genomskinlig och mjuk
 • fet känsla

3 tips på att minska kemikalierna hemma

 • ha färre saker
 • köp begagnade textlier
 • dammsug ofta

 

Källor: