fbpx

Jag är så glad! Mina fina vänner Anders Lönedal och Linda Öhrn från Sverige kommer till Jakobstad i oktober. De kommer att dra tre kurser och de härliga tjejerna på Reviva håller i arrangemanget. Jag kan å det varmaste rekommendera att ni passar på nu!

Anders Löndedal är psykofysiolog med inriktning på andning och driver ett företag som heter Coolmind. Tillsammans med kollegan Linda Öhrn kommer Anders att hålla 3 utbildningar i Jakobstad 13-16.10:

 •  CLB-instruktör, Cool Lymphatic Breathing Instructor. För terapeuter och andra intresserade 13-15.10
 •  The Road Back, Psykofarmaka – risker och alternativ. För terapeuter och de som jobbar med psykisk ohälsa. 16.10 kl 10-16
 • Du mår som du andas. För allmänheten. 16.10 kl 18-21

Läs mer om Anders på http://www.coolmind.se/om-anders/ . Han är också eftertraktad inom hälsa i Podcast-världen, länk till sammanställning av Anders i media hittar du på http://www.coolmind.se/anders-i-media/

Cool Lymphatic Breathing Instructor

En 3 dagars diplomerad utbildning för terapeuter eller andra intresserade som vill få en ökad förståelse för vårt lymfsystem.

Det dolda lymfsystemet

Det mest glömda, minst studerade och förstådda systemet i kroppen verkar vara just lymfsystemet. Att lära sig hur det fungerar ger stora insikter i kroppens stora förmåga att hela sig själv. Lymfvätskan följer med nerver, artärer och vener, och den produceras med mellan 2-5 liter per dygn, beroende på kroppsstorlek. Lymfsystemet avlägsnar gifter och skräp från varenda cell i kroppen och är med och reglerar immunförsvaret.

Innehåll

TEORI

 • Du mår som du andas, basen i utbildningen för ökad förståelse för hur stress och påfrestning påverkar våra kroppar.
 • pH värdet i främst blodet, hur regleras det och vad får det för konsekvenser när det ligger fel.
 • Lymfsystemet vad är det, vad gör det?
 • Lymfsystem och immunförsvar.
 • Tecken på störningar i lymfcirkulationen
 • Lymfödem, vad är det
 • Olika typer av ödem ex. Lipödem vad är det.
 • Hjärnans egna lymfsystem, Glymfsystemet.
 • Sömnens betydelse för hjärnan.

PRAKTIK

 • Andningstekniker för att öka lymfcirkulation och välbefinnande.
 • Hur vi kan arbeta manuellt med lymfödem.
 • Hur vi kan arbeta med Lipödem
 • Integrerade manuella terapier för lymf och lipödem.
 • Flödesmätning, temperaturmätning med cStress FT. Ökad temperatur är ett mått på ökat flöde och det går att mäta.
 • Egenvård.

Datum: Fredag 13.10 kl 13-19, Lördag 14.10 kl 10-17, Söndag 15.10 kl 10-15

Plats: Rosenlund, Trädgårdsgatan 6A, 68600 JAKOBSTAD

Anmälan: senast 10 oktober till info@reviva.fi eller på 0449739114

Pris: 250 € exkl. moms

Psykofarmaka – risker och alternativ

The Road Back. Internationell forskning och beprövad erfarenhet om alternativ till behandling med psykofarmaka.

De senaste decennierna har både antalet psykiatriska diagnoser och utskrivning av psykofarmaka till barn, unga och vuxna ökat markant, både i Sverige och i resten av västvärlden. Hur påverkar detta både enskilda människor och samhället i stort? Allt fler efterfrågar kunskap; både om risker med psykofarmaka och om hur nedtrappning kan gå till. Går det att trappa ner och sluta med psykofarmaka/antidepressiva läkemedel på ett säkert sätt?

The Road Back är ett forskningsbaserat program som hjälp mer än 50 000 individer, främst i USA, till ett bättre och läkemedelsfritt liv. The Road Back programmet reducerar och till och med eliminerar de biverkningar som många drabbas av vid nedtrappning av medicinering. Under seminariet presenteras programmet och även den forskning som det bygger på.

 • Hur påverkar psykofarmaka HPA axeln och våra hjärnor?
 • JNK genen och psykofarmaka, orsak och verkan.
 • JNK genen och olika sjukdomstillstånd.
 • Andning, pH värde (blodet) och JNK genen, samband?
 • Kost för JNK genen, finns det?
 • Specifika tillskott framtagna för att optimera effekten av The Road Back presenteras,
 • Specifika tillskott sammansatta av Egenvårdspoolen, Karlstad, Sverige presenteras.

Anders Lönedal har sedan år 2000 arbetat med tillämpad psykofysiologi och biofeedback. Han ansvarar för The Road Back i Sverige, Norge och Finland. The Road Back är ett program som funnits i Sverige sedan 2014! Med psykofysiologi och Biofeedback kan man optimera effekterna av programmet och på så sätt lotsa individer som vill trappa ner och sluta med sin medicinering. Anders har också direktkontakt med James Harper som forskat och tagit fram programmet, samt skrivit boken ”How to get off psychoactive drugs safely”.

Det finns hopp… Det finns en lösning!

Datum: Må 16.10 kl 10-16

Plats: Rosenlund, Trädgårdsgatan 6A, 68600 JAKOBSTAD

Anmälan: senast 10 oktober till info@reviva.fi eller på 0449739114

Pris: 110 € exkl. moms

Du mår som du andas

Anders Lönedal och Linda Öhrn föreläser om andningens betydelse för hälsan, och vad som händer när vi stressar för länge. 

Anders förklarar på ett lustfyllt och lättfattligt sätt vad som händer i kroppen vid stress, varför vi mår som vi mår och framförallt, vad vi kan göra åt det. Det är alldeles för många människor som lever med ett för högt tempo i kropp och hjärna utan att känna av det. De har helt enkelt vant sig vid det höga tempot.

Konsekvenserna på individnivå kan vara förödande, för företag och i skolans värld märks det i ökade kostnader vid felaktiga beslut eller frånvaro. Medveten andning återställer lugnet i kroppen och gör att vi blir bättre på att fokusera, att använda vår hjärnkapacitet helt enkelt. Med medvetenhet och Biofeedback kommer vi väldigt långt och Anders berättar under föreläsningen om de se­nas­te forskningsrönen runt just andning, prestation och välbe­finnande.

Linda berättar om sin resa in i total utmattning och tillbaka till ett liv fullt av LIV! Och om hur hon och Anders jobbat tillsammans på denna resa.

Många av våra livsstilssjukdomar har ett felaktigt andnings­beteende i grunden. ”Andningen är ditt bästa och mest naturliga redskap” och ”Du mår som du andas”, är Anders eget motto.

Datum: Må 16.10 kl 18-21

Plats: Jugendsalen; Skolgatan 11, 68600 JAKOBSTAD

Anmälan: senast 10 oktober till info@reviva.fi / 0449739114 / hos Reviva på Rosenlund

Pris: 30 €, kontant betalning på plats. Servering ingår.