fbpx

Att dricka kolloidalt silver ger blå hud, skadade inre organ, resistenta bakterier och förstör miljön, är några av påståendena som flyger runt i mediadebatten. Man pekar finger och kallar varandra för foliehattar, trångsynta bakåtsträvare, vaccinfrågan lyckas man visst också dra paralleller med när det gäller kolloidalt silver…

Jag känner att jag vill uttala mig angående den urspårade debatten i finlandssvensk media som rör kolloidalt silver (KS). Liknande skedde ju i Sverige för några år sen i och med häxjakten på en av tillverkarna av KS, och Finland ska ju tydligen alltid ligga en liten bit efter och härma allt svenskarna hittar på – på gott och ont! Jag kan inte förstå att något så litet kan röra upp så mycket negativa känslor och fingervisningar!

Jag har tidigare också skrivit ett inlägg om kolloidalt silver för den som vill veta mera om vad det är för något, men kort kan jag nu säga att det är en vattenreningsprodukt som tar bort oönskade organismer. Man blandar två teskedar KS per liter dricksvatten, skakar om och låter stå i 15 minuter. Vattnet är sedan klart att drickas. Det är laddningspotentialen hos dessa silverpartiklar som är avgörande för effekten. Silver eliminerar mikroorganismernas förmåga att metabolisera syre, vilket leder till att de dör inom 6 minuter.

Många använder det också mot viralt betingade infektioner, förkylningar, influensa, bronkit, ögoninfektioner, tandköttsinflammationer, fotsvamp, nagelsvamp, emfysem, akne, bihåleinflammationer, candida, borrelia samt sjukhussjukan med flera.

Vems är problemet?

Vad borde vi då oroa oss över egentligen? KS är naturligtvis ett hot mot en drös läkemedel! Men bortsett från det uppenbara faktum att något så billigt och enkelt som KS är ett direkt hot mot läkemedelsindustrins jätteinkomster på läkemedel (som sällan botar sjukdomar, utan oftare bara dämpar symptom) finns det också andra faktorer som privatpersoner oroar sig över och som media gladeligen blåser upp. Inget ont i att informera om vad man tror kan vara en fara, men tonerna i debatten är både förlöjligande och kränkande och ofta ganska fattiga vad gäller konkret och upplysande information.

Det verkar som att de grundproblem som folk argumenterar kring och som belyses i KS-debatten är huruvida KS är 1, skadligt för vår hälsa samt 2, skadligt för vår miljö.

1. Skadlighet

Ingen medicin, men nog i medicinsk användning

I media slängs ibland påståenden om att kolloidalt silver skulle vara en medicin. Nej, KS är naturligtvis ingen medicin och inte heller läkemedelsklassad i Finland. Inte heller anser jag det vara en “hälsodryck” som det också kallas i media ibland.

Kolloidalt silver får säljas som vattenrengöring, eftersom det i studier visat sig ha bland annat motverka mikrobtillväxt. Och kolloidalt silver används också inom skolmedicinen, främst då utvärtes vid brännskador och sårvård.

Resistens

Bred silverresistens är inget annat än spekulationer som inte ens smittskyddsinstitutet håller med om. Vi har haft silverbaserade produkter ibland oss i tusentals år. Danska forskare synade 2007 sitt lager av antibiotikaresistenta stammar med bakterier och kontrollerade om dessa stammar även var silverresistenta. Av 400 kontrollerade stammar så var inte en enda silverresistent.

Men! Teoretiskt sett så kan kollodialt silver begränsa biotillgängligheten hos följande läkemedel: Tetracykliner, Metyldopa, Pencillamin, Ciprofloxacin, Norfloxacin samt Ofloxacin.

Argyria

Upptaget av kolloidalt silver hos människan uppgår till 0-10%, vilket innebär att upptill 10% av en given dos ackumuleras i kroppen. Halveringstiden är mellan några dagar upp till 50 dagar. Dock anses halveringstiden i hud vara längre. Till den allra största delen utsöndras silver via gallan och avföring, men kan även i mindre grad utsöndras via urinen. Lagringstiden i levern är 3-4 månader.

Den mest kända biverkningen hos människor i samband med kronisk exponering för silverprodukter är argyri eller argyria, som är en permanent blågrå missfärgning av hud, ögon, inre organ och även nervceller. Argyria är ett ovanligt tillstånd, men känt sedan länge, då silver tidigare har använts som läkemedel för behandling av t ex syfilis m fl. sjukdomar. Inte för att förringa tillståndet, men värt att komma ihåg är fortfarande att Argyri är enbart en kosmetisk missfärgning, som inte ger några hälsoproblem i övrigt.

Mellan 1802 och 1950 finns 365 fall av argyria rapporterade i den medicinska litteraturen. Alltså när silversalter var de använda formerna. Vanliga silverföreningar var till exempel silvernitrat, AgNO3, istället för dagens silverjoner, Ag+. Silvernitrat har helt andra egenskaper. Silvernitrat är känt att vara toxiskt, frätande och har en tendens att tas upp av vävnad.

Argyria uppstår när kroppens vävnader har ansamlat 1 gram silver!

Gamla silversaltbaserade mediciner med silvernitrat var 30 000 gånger starkare än ett modernt 10 ppm starkt KS. Dessa gamla medel innehöll dessutom större partiklar (200-1000 nm). Det krävs att minst 1 gram silver lagras i kroppen för att det ska bli en färgförändring. Rena silverjoner har dock endast en partikelstorlek på 0.24 nm vilket meför att det bli vldigt svårt att komma upp till 1 gram. Längst ner i detta inlägg finns exempel på rekommenderad dosering.

2. Silvrets påverkan på miljön

Silvernanopartiklar används idag bland annat i luktfria sportkläder och dödar bakterier som orsakar dålig lukt. Dessutom förekommer det silver även i plåster, tandkräm och tandborstar och andra mer eller mindre vanliga produkter. Pågående forskning vid Jyväskylä universitet bekräftar att halterna av silvernanopartiklar i våra vattendrag är låga och de högsta halterna verkar vara i bottenslammet i närheten av reningsverk. Men forskare menar att ingen i nuläget kan säga att silvernanopartiklar skulle vara mycket farliga, men ingen kan heller säga att de skulle vara helt säkra. Verkar inte vara ett direkt hot, men vi måste naturligtvis följa med och se till så att det inte blir ett problem.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att överkonsumtion av kolloidalt silver eventuellt kan medföra en del besvär för personen i fråga som intar KS, men man vet inte säkert utsträckningen, annat än argyria när silverhalten överstiger 1 gram.

Man kallar alla varianter kolloidalt silver och drar likhetstecken mellan silverjoner och silversalter, vilket gör det förbryllande eftersom silversalter är ofta de som påvisat negativa bieffekter såsom argyria.

Likaså kan det kanske uppstå silveransamlingar i haven och i vattenlevande organsimer, men huruvida det kan bli ett problem eller inte är oklart. Verkar vara inte vara ett problem i dagsläget åtminstone.

Med detta i bakfickan drar jag därför den slutsatsen att jag väljer fortsätta använda KS som tidigare. Det vill säga vid behov! KS i en liten sprayflaska har jag också för lokal behandling av brännsår eller liknande. Om jag kan undvika antibiotika eller andra läkemedel som ger oönskade biverkningar på kort eller lång sikt, så väljer jag nog KS. Men jag har inte och tänker inte börja hinka in KS varje dag heller!

Kolloidalt silver är bra till mångt och mycket, men det är inte allena undergörande för alla världens problem.

Oberoende om och hur du väljer använda KS, vill jag ändå be dig respektera din medmänniska och visa vänlighet – även om hon väljer annorlunda än du! Kärlek!