fbpx

Coenzym Q10 (CoQ10) kallas också ubikinon och q-vitamin, och är viktigt för hjärta, lever och immunförsvar.

Historik

 • 1957 extraherar F. L. Crane och hans forskningsgrupp ett nytt ämne från mitokondrier i hjärtat på djur.

Kemi

Coenzym Q10 är ett aktivt coenzym som förekommer överallt i naturen.

Coenzym Q10 finns i all kroppsvävnad men är mest koncentrerat i hjärta, lever och immunförsvar. CoQ10 kallas också ubikinon p.g.a. att det är ”allmänt förekommande” i kroppen. Det syntetiseras i kroppen från aminosyrorna tyrosin och fenylalanin, och vitaminerna E, B1, B6 och folsyra.

Metabolism

Det finns fler coenzym Q-varianter (ubikinoner), från Q upp till Q10. Hos människan finns dock bara coenzym Q10, då de andra varianterna av Q är för “svaga” för att skapa optimal energi hos människor. Kroppen kan dock tillgodogöra sig de andra formerna av Q som finns i födan genom kemisk omvandling i levern. Där bryts de olika formerna av Q ner till enskilda atomblock och sammanfogas genom en syntesprocess till Q10. Kroppens tillverkning av CoQ10 minskar med åldrandet.

Funktion

Ubikinon deltar som transportör av elektroner i andningskedjan där det förenar flavoproteiner i cytokrom P450. Ubikinonet deltar också i den oxidativa fosforyleringen i cellerna. CoQ10 är en integrerad del av fosfolipidmembranen i mitokondrierna, som tillsammans med enzymet succinat- dehydrogenas-CoQ reduktas, svarar för ca 95 procent av all energiproduktion i kroppen. Likt vitaminer agerar CoQ10 som en katalysator i kedjan av kemiska reaktioner som skapar energi, men kan inte räknas till vitaminerna då det kan syntetiseras av kroppen. När vi åldras sjunker tillverkningen av CoQ10 vilket i sin tur leder till lägre energitillverkning. En brist på CoQ10 kan vara avgörande för hälsan. Man har funnit att människor som lider av hjärt-kärlsjukdomar ofta har låga nivåer av CoQ10 i hjärtat.

Coenzym Q10 har antioxidativa egenskaper, d.v.s. motverkar fria syreradikaler i mitokondria och i cellmembran, samt stärker cellmembranen. Det skyddar cellmembranen från oxidering samt skyddar mot oxidering av LDL-kolesterol.

CoQ10 liknar E- och K-vitamin i sin molekylära struktur.

Ett antal studier visar att användning av CoQ10 hjälper till att skydda hjärtat vid en hjärtattack och att det hjälper människor med kärlkramp. En annan studie visar att CoQ10 reducerar vävnadsskadorna i samband med operation av hjärtat, t.ex. bypassoperation och kanske även vid hjärttransplantationer. CoQ10 tros även ha goda effekter på arrytmi (oregelbundna hjärtslag) och sänker högt blodtryck. I en pilotstudie reducerade CoQ10 både systoliskt och diastoliskt tryck hos 4 av 17 patienter. I djurstudier har man sett att CoQ10 skyddar hjärtvävnad mot skada vid kemoterapi med adriamycin, ett läkemedel som är väldigt toxiskt för hjärtat.

CoQ10 har också visat andra effekter vid t.ex. behandling av varierande former av muskelsjukdomar, såsom dystrofi och myopati. Man tror också att CoQ10 kan vara behjälpligt för människor med peridontal sjukdom, diabetes, dövhet och försämrat immunförsvar. Observera att man vid dessa studier använt relativt höga doser CoQ10. Det är vanligt att man på egen hand provar CoQ10 och effekten uteblir. Det kan då bero på att man inte tagit terapeutiska doser.

Varför finns CoQ10 i hela kroppen?

CoQ10 finns överallt i kroppen p.g.a. att det är bundet till varenda cell i hela kroppen. De största koncentrationerna av CoQ10 finns dock i hjärta, lever och i immunförsvarets celler, eftersom dessa organ är inbegripna i de mest energikrävande processerna i kroppen.

Cellens aktivitet är helt beroende av energi, så i varje cell finns ett litet “kraftverk”, den s.k. mitokondrien, som alstrar cellens energi. Genom Q10 omvandlas kolhydrater, fett och protein till kemisk energi som lagras i molekylen ATP (adenosintrifosfat). När kroppen behöver energi för muskelaktivitet, tillväxt, cellförnyelse och liknande energikrävande processer delar cellerna ATP-molekylen och frigör därigenom energi.

Vid molekyldelningen frigörs energi motsvarande 7 000 kalorier av en enda ATP-molekyl. Man skulle därför kunna kalla ATP för kroppens ”bränsle”. ATP förekommer dock i begränsad omfattning, totalt ca 85 g i hela kroppen. Denna begränsade mängd energi räcker endast för en kortare tids ansträngande muskelarbete. Som exempel kan nämnas att kroppens totala energidepå som finns lagrad i ATP skulle förbrukas vid t.ex. snabb löpning på mellan 5–8 sekunder, detta belyser cellernas beroende av att nytt Ql0 produceras kontinuerligt. I denna energifrisättning frigörs även fria radikaler, vilkas negativa inverkan kan motverkas av CoQ10s egenskap som antioxidant.

E-vitamin och selen har visat sig ha stor betydelse för tillverkningen av CoQ10. Däremot kan för höga doser av A- och D-vitamin hämma produktionen av CoQ10, då de toxiskt belastar levern och därmed hindrar den från en av sina livsuppehållande funktioner nämligen att effektivt omvandla olika Q-former till ubikinon.

CoQ10 har bl.a. följande funktioner vilket kan ha ett samband med åldrandeprocessen:

 • ökar energin och därigenom ansträngningstoleransen i kroppen, många äldre säger sig ha för lite energi för att motionera eller ens att klara kortare promenader. Detta kan bero på CoQ10-brist.
 • rättar till åldersrelaterade försämringar i immunförsvaret som gör att kroppen blir ett lätt byte för virus- och bakterieinfektioner. CoQ10 fungerar som en immunologisk stimulans.
 • har avsevärda läkande effekter på åldersrelaterade orala sjukdomar. Om man kan behålla tänderna längre kan man äta bättre och därigenom bibehålla ett högt näringsintag.
 • hindrar fettsyreoxidationen i membranet av mitokondrien. Den antioxidativa egenskapen hos många näringsämnen har visat sig ha en stor betydelse för ett långt liv. Fria radikaler skadar cellerna och cellkärnan. En skadad cell kan inte reproducera en oskadad cell då den genetiska ”ritningen” för celldelning har tagit skada. Ett resultat av detta är att en ineffektiv cell i sin tur kommer att skapa en skadad cell, och så vidare.

Bristsymtom och terapeutisk användning

 • hjärt-kärlsjukdomar (t.ex. arytmi, kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck, bypass- operationer och hjärttransplantation)
 • muskeldystrofi och myopati
 • cancerpatienter (speciellt bröstcancer)
 • diabetiker
 • döva
 • periodontala sjukdomar
 • vid dåligt immunförsvar
 • vid stor övervikt
 • vid kemoterapi
 • magsår
 • intestinal ischemi (syrebrist i tarmvävnaden)
 • leversvikt
 • syrebrist i hjärnan
 • inflammatoriska tarmsjukdomar
 • äldre människor
 • idrottsprestationer
 • perifert ödem (vätskeansamling)
 • bindvävssjukdomar
 • Aids
 • Alzheimers
 • Parkinsons
 • schizofreni
 • manlig infertilitet
 • allergi och astma
 • tandlossning
 • tandköttsinflammationer
 • skydd från strålning.

Riskgrupper för CoQ10-brist

Hjärt-kärlpatienter, äldre människor, cancerpatienter, människor med inflammatoriska sjukdomar såsom artrit, rökare och elitidrottare. Det finns också människor som har en biokemisk oförmåga att syntetisera CoQ10. Människor som intar läkemedel, speciellt statiner (kolesterolsänkande medel).

Bästa källorna för CoQ10

 • Sardiner
 • Makrill
 • Sojaolja
 • Grishjärta
 • Hjärta, nöt
 • Kyckling
 • Spenat
 • Broccoli
 • Smör
 • Ris
 • Ägg
 • Solrosolja
 • Sötpotatis
 • Ost

Dosering

RDI: inte känd.

ODI: 60–100 mg

TDI: 60–1 200 mg (100-200 mg dagligen vid hjärt-kärlbesvär).

Doser mellan 300 och 1 200 mg per dag skall kontrolleras av läkare/naturläkare/näringsterapeut. Det tar 3-4 veckor av CoQ10 dosering för att fylla på depåerna i blodet.

Intag ska helst ske i samband med måltider innehållande fett.

Toxiska doser

Man har inte, ens vid väldigt höga doser, kunnat påvisa toxicitet eller andra biverkningar. I vissa fall har det dock förekommit magirritation, förlust av aptit, illamående och diarré. De flesta kan inta flera hundra mg livet ut utan besvär.

Interaktioner med läkemedel

När CoQ10 samverkar med antibiotika kan märkbart befrämjande effekter uppnås, då antibiotika arbetar från utsidan, genom cirkulationen, och ubikinon inifrån enskilda celler.

Vissa kolesterolsänkande läkemedel (Lovastatin, Pravastatin) hämmar enzymet 3-hydroxi-3- metylglutaryl-CoA-reduktas (HMG-CoA) som är nödvändigt för syntesen av både kolesterol och CoQ10. Vid regelbundna intag av kolesterolsänkande läkemedel bör man alltid inta tillskott av CoQ10, 120–200 mg per dag.

Såväl vissa betablockerare (Propranolol, Metaprolol) som tricykliska antidepressiva medel kan hämma CoQ10-beroende enzymer.

Det kan möjligtvis finnas en hämmande effekt av CoQ10 på blodförtunnande medlet Waran. Följ värdena noggrant vid kombinering av CoQ10 och Waran.

Q10 kan ha en gynnsam effekt på blodsockervärden hos diabetiker. Det kan innebära behov att sänka läkemedelsdoserna.

Beredningsformer

Tillskott av CoQ10 kan ha sitt ursprung i tobaksblad, sockerör eller rödbetor.

CoQl0 finns tillgänglig som 10, 30, 40, 50, 60, 100 eller 300 mg kapslar eller tabletter. CoQ10 finns även som dryck samt tuggtabletter.

Absorptionsbefrämjande ämnen

Sojaolja, olivolja, linfröolja, piperin från svartpeppar. Vitaminerna B6 och E.

CoQ10 absorberas i tunntarmen. Absorptionen är oftast 30–40 % vid intag av måltid innehållande fett och mycket mindre vid mål utan intag av fett.

Synergister

Vitaminer: E, B-komplex, B2 och B3.

Mineral: Se, Mg.

Antagonister

Vitaminer: A och D.

Analyser och mätmetoder

Med dagens mätmetoder kan inte den totala mängden CoQ10 i kroppen fastställas, men dess existens kan påvisas i hela kroppen. Man använder sig av blodanalys för att mäta CoQ10.

 

Källa: Näringsmedicinskt uppslagsverk, 2007, Wilhelmsson, P.

Mitt utbildningsmaterial från Nordiskt Näringscenter 2014-2016