fbpx

Kisel (Si) är viktigt för blodådror, bindväv, hud, hår och naglar.

Historik

 • 1972 presenterar Carlisle bevis att kisel är essentiell för djur.

Kemi

En studie från Finland visade att genomsnittskosten på 2 000 kcal innehåller 29 mg kisel. Kisel förkommer mest i bindväven (brosk, hud och ben), som kan innehålla flera hundra μg per 100 mg vävnad. Vår tids bearbetade och raffinerade mat har ett lågt innehåll av kisel. Den så kallade snabbmaten är därmed en mycket dålig näringskälla även i detta avseende. Som ett exempel på detta kan nämnas att säd som mals förlorar 98 % av sitt ursprungliga kiselinnehåll.

Kisel påminner mycket om kol både i sin struktur och form. Det kan bilda långa molekylkedjor och stora komplexa molekyler på samma sätt som kol. Kisel förekommer mycket rikligt i jordskorpan.

Funktion

Kollagen är ett protein som innehåller kisel vilket verkar som en limgivande substans som håller ihop kroppens vävnader. Medan C-vitamin endast fungerar som en katalysator i bildandet av kollagen, utgör kisel i själva verket en strukturell del i kollagenet. Chondroitinsulfat, ett kiselrikt och naturligt kollagenliknande ämne, har använts med framgång för att minska symptomen vid hjärtsjukdomar som är förknippade med arterioskleros.

I samband med åldrandet sjunker kroppens nivåer av kisel. Man har misstänkt att ett lågt intag av kisel kan öka åderförfettning, eftersom kiselhalten i ådrorna och huden avtar med åren. Brist på kisel i huden gör att elasticiteten minskar. Man har funnit att det finns 14 ggr mer kisel i friska artärer än i arteriosklerotiska (åderförfettade). Det finns teorier som pekar på ett samband mellan ålderrelaterad kiselbrist och en tilltagande grad av degeneration av kollagenrika vävnader. Till dessa vävnader räknas bland annat naglar, huden, benstommen, vener, artärer, hjärnan och bindväven. Dessutom tror forskare att kisel kan skydda oss från att utveckla Alzheimers sjukdom.

Kalcium och kisel i samverkan anses nödvändigt för bildandet av benvävnad. Kisel ingår tillsammans med kalcium, fosfor och magnesium som den viktigaste jonen i benbildande celler. Enligt forskaren Charnot minskar alltid kisel i vävnaden innan urkalkning sker och benskörhet utvecklas.

Mineralforskaren Carlisle påvisade i studier under åren 1973–1976 betydelsen av kiselns roll i förbindelse med glykosaminoglykaner i bildandet av extracellulär matris (modervävnad för t.ex. hår eller naglar). Studier har också visat att kiselinnehållet i hud, tymus och aorta minskar med åldern och att kiselvärden i artärväggarna minskar vid utveckling av arterioskleros.

Kiselrik kost förstärker därför naglarna, håret, huden, benstommen, venerna, artärerna, hjärnan och bindväven i kroppen. Kisel verkar förebygga Alzheimers sjukdom genom att det motverkar aluminiumets effekter på kroppen.

Elastin är ett protein som återfinns bl.a. i artärväggarna och i huden. Elastin tjänar en viktig funktion i artärer som en regulator av trycket och vågutbredning vilket hjälper blodflödet och är därför särskilt rikligt förekommande i stora elastiska blodkärl såsom aortan. Elastin är också mycket viktig i lungorna, huden och elastiska broskvävnader.

Terapeutisk användning

 • Livlöst och bräckligt hår(20–80mg)
 • Hudbesvär(20–80mg)
 • Sköra naglar(20–80mg)
 • Förebyggande mot demens, åderförkalkning och benskörhet.

Bästa källorna för kisel

 • råris
 • sojabönor
 • bladgrönsaker
 • åkerfräken
 • rödbetor
 • paprika
 • oraffinerade hela sädeskorn
 • modersmjölk

Dosering

RDI: Inget uträknat. Räknas inte som essentiellt näringsämne. Vanligt intag genom kosten är ca 20–50 mg. Kisel kan intas i form av tillskott som består av elemental silica från havet eller marken med en daglig dosering på 25–100 mg eller i form av torkad åkerfräken 500–3 000 mg.

Toxiska reaktioner

Toxiska symtom p.g.a. av kiselförgiftning är sällsynt. Man har sett det hos vissa gruvarbetare. Förgiftning kan ge skador på lungorna som liknar effekterna av asbestos. Överskottskisel kan också bidra till njurstensbildning. Förgiftning p.g.a. läckage från silikonbröst har givit besvär i bindväv och immunförsvaret. Toxiska symptom är illamående, njursten, nedsatt aptit och viktförlust.

Interaktion med läkemedel

Inte känd.

Interaktion med näringsämnen

Svavel (MSM), kisel, cystein, biotin och B5 har synergistiska effekter för hud, hår och naglar.

Interaktion med metaller

Kisel binder aluminium.

Beredningsform

Kisel som tillskott förekommer främst i form av kiseldioxid eller magnesiumtrisilikat. Kisel förekommer också i blandningar av kolloidala mineral samt i tillskott av kiselrik torkad åkerfräken.

Absorption

Absorption av kisel är dåligt.

Analyser och mätmetoder

Håranalysvärden reflekterar kroppens förråd om man inte har tungmetallsförgiftning.

Den genomsnittliga kiselhalten i urinen anses vara 5,5 μg per liter.

Från blodet övergår kisel till ben, brosk, muskler, senor, naglar och hjärna.

Lymfknutor innehåller mycket kisel.

 

Källa: Näringsmedicinskt uppslagsverk, 2007

Pekka Nylund, Egenvårdspoolen