fbpx

Vitamin B3 är en beteckning som inkluderar både niacin (nikotinsyra) och niacinamid (nikotinamid) är framför allt viktigt för för hjärna, nerver, binjurar, blodet, cirkulationssystemet och enzymer.

Historik

 • Det hade varit känt i flera århundraden att pellagra var vanligast där människor använde majs som basföda. Denna sjukdom räknades som helt ny i och med att den inte uppträtt innan Columbus kom tillbaka från “den nya världen” med den första majsplantan. Under tidigt 1900-tal utbröt en epidemi av pellagra i sydöstra USA. Mer än 170 000 fall rapporterades per år och detta med ett genomsnitt på 10 000 dödsfall varje år.
 • 1917 började en man i USA vid namn Joe Goldberger att undersöka orsakerna till pellagra. Han kom fram till att de flesta som dog var svarta och att deras föda till stor del bestod av majsmjöl. Han gjorde en rad studier bl.a. på barn där han gav dem mjölk, kött och ägg istället för majsmjölsbaserad föda. Dessa barn fick en mirakulös förbättring på kort tid.
 • Ungefär samtidigt spred ett forskningsteam sin teori om att det var en viss sorts fluga som spred ”pellagra-mikroben” via sina bett. De flesta läkare och även allmänheten “köpte” deras historia. Goldberger däremot var långt ifrån övertygad, han hade en egen teori att sjukdomen berodde på vitaminbrist. Han var så övertygad att han lät samla in sårskorpor från människor som var “smittade” och av dessa gjorde han en lösning som han lät injicera på sig själv och hela sin familj. Ingen av dem insjuknade. Trots detta slående bevis dröjde det ända till år 1937, när Elvehjem demonstrerade att niacin botade “svarttunga” hos hundar, innan niacin rapporterades bota pellagra hos människor.
 • 1937 klassificerades niacin som ett vitamin.
 • 1945 upptäcktes att kroppen själv kan tillverka niacin från tryptofan.
 • 1952 Abraham Hoffer skriver om sina framgångar med högdos niacinbehandling av schizofreni.

Matlagning

Niacin är varken känsligt mot värme, ljus eller luft. De allra största mängderna finns kvar i maten efter matlagningen, men som med andra ämnen så är det lätt att man förlorar betydande mängder i skyn eller kokvattnet om man inte tar tillvara på det. Det kan innehålla upp till hälften av mängden.

Kemi

Niacin i fri form är kristallin och är extremt tåligt mot hetta, ljus, syra, alkali och oxidation. Niacinamid löser sig lättare i vatten, alkohol och eter än niacin.

De metaboliskt aktiva formerna av niacin är pyridinnukleotid-coenzymerna niacinamidadenindinukleotid (NAD/NADH) och NAD-fosfat (NADP).

NAD är nödvändigt för reaktionerna i glykolys och citronsyracykeln under oxidativ fosforylering. Den fungerar som ett coenzym till en grupp enzymer som kallas dehydrogenaser. Dessa enzymer behövs för en mängd biokemiska reaktioner i kroppen, bl.a. för att avgifta alkohol (alkoholdehydrogenas) och för att tillgodogöra sig kolhydrater, fett och proteiner.

NADP behövs för syntesen av både fettsyror och steroider.

Metabolism

NAD och NADP, vilka är de vanligaste formerna av niacin i kosten, hydrolyseras av enzymer i tarmslemhinnan för att erhålla främst niacinamid som slutprodukt. Niacin i båda formerna absorberas snabbt i den proximala tunntarmen genom passiv diffusion. Även höga doser niacin (18 g och mer) kan absorberas.

Upptag sker både i magsäck och i tunntarm. Niacin tas snabbt upp från blodet till vävnaderna, framför allt till lever och blodceller och endast en liten del kvarstår i plasma.

I cellerna konverteras niacin till coenzymer. NAD kan dock också förekomma fritt som upplagringssubstans under begränsad tid. Kliniska symtom på pellagra uppstår efter ca 50–60 dagar på en niacinfattig diet.

Niacin kan syntetiseras från tryptofan med hjälp av vitaminerna B1, B2 och B6 som är nödvändiga co-faktorer. Exempelvis ger 1,5 liter mjölk 60 mg tryptofan, vilket i medeltal resulterar i 1 mg niacin. Stora individuella skillnader förekommer dock.

Bakterier i vår tarmflora ska också kunna syntetisera små mängder av niacin från växtbaserad kost. Den ger energi till varje cell från oxidering av glukos som urvinns ur födan. Niacin omvandlas också av kroppen till niacinamid.

Funktion

Niacin krävs för ämnesomsättningen av såväl kolhydrater och fetter som äggviteämnen. Det ingår i ett flertal processer för att vinna energi ur födan. Åtminstone 200 enzymer är beroende av niacinformerna NAD, NADH och NADP med dess niacindel som elektronmottagare eller vätedonator. NAD är dessutom nyckelämnen i tillverkning av cellenergi genom citronsyracykeln.

Till skillnad från niacinamid åstadkommer niacin, fysiologiskt, en utvidgning av de perifera blodkärlen, vilket ger en kraftig hudrodnad. Niacinamid lämpar sig därför bättre vid användning i högre doser.

Den vanliga formen i växter är niacin medan man hos djur hittat niacinamid.

B3-vitamin har följande funktioner.

 • är nödvändigt för hjärna, nerver och binjurar
 • ger en frisk hy
 • förbättrar cirkulationen genom att utvidga perifera blodkärl (niacin)
 • främjar upptaget av proteiner, fetter och kolhydrater
 • minskar fettbildning på insidan av blodkärlen och löser upp fettansamlingar
 • stimulerar tillsammans med övriga B-vitaminer produktion av matsmältningsenzymer och saltsyra samt lindrar magbesvär
 • höjer smärttröskeln
 • behåller en balanserad aptit
 • stärker muskelfascian
 • är en antioxidant
 • används vid produktion av histamin, men kontrollerar även överproduktion av histamin vid allergireaktioner
 • är nödvändigt för bildandet av könshormoner (östrogen, progesteron och testosteron)
 • essentiell för produktion av kortisol, insulin och tyroxin.

NADH – den aktiva formen av B3

Niacinamidadenindinukleotid (NADH) används i alla celler för energitillverkning och är den aktiva formen av B3. Det är också nödvändigt för tillverkning av vissa neurotransmittorer. Det har visat sig i studier att NADH (Enada) har hjälpt de allra flesta som har:

 • kronisk trötthet
 • utmattning
 • Parkinsons sjukdom
 • Alzheimers
 • demens

Bristsjukdomar och tidiga bristsymtom

De kliniska symtomen på pellagra är speciellt kända för de 4 stora d:na: diarré, demens, dermatit och slutligen dödlighet. Förändringar i magtarmkanalen leder till kräkningar och diarré. Tungan blir klarröd, sedan uppträder neurologiska symtom som inkluderar oro, insomningssvårigheter och i svårare fall även desorientering och hallucinationer. Hudförändringar med brun, torr, sträv hud och rynkor, som ofta förvärras av solexponering uppträder också vid svår brist.

Pellagra kompliceras ofta av andra B-vitaminbrister. Andra symtom är: irritation, stress, svår depression, huvudvärk, minnesförlust, inflammation i slemhinnorna, sinnesrubbningar, känslosvängningar, förvirring, matsmältningsrubbningar, muskulär svaghet och i förlängningen döden.

Då vår energiproduktion är direkt beroende av niacin, prioriteras detta vid bristtillstånd. Kroppen använder då i första hand tryptofan och vitamin B2 till att råda bot på niacinbristen. Detta oberoende av de viktiga funktioner som är beroende av dessa 2 substanser. Vid niacinbrist ses därför först symtom som vid tryptofan- eller vitamin B2-brist, och störningar i omsättningen av tryptofan kan därför sedan ta sig uttryck som vid niacinbrist.

Genom att små mängder B3 också kan tillverkas av våra tarmbakterier, så är en störd tarmflora (dysbios) ett hinder för B3 tillverkning i kroppen.

Terapeutisk användning

Derivat av niacin används inom skolmedicinen vid perifera cirkulationsrubbningar som exempelvis Raynauds sjukdom och för att sänka högt serumkolesterol.

Niacin är överlägset det billigaste och mest effektiva kolesterolmedlet för att sänka förhöjd LDL och höja låga HDL-värden. 1 500–3 000 mg niacin sänker det skadliga LDL-kolesterolet med 16–23% och höjer det goda HDL-kolesterolet med 20–33%. Reaktioner som tillfällig hudrodnad samt marknadsföring av patenterbara läkemedel är två betydande orsaker till att niacin används så sparsamt bland skolmedicinare och i stort sett har ersatts av läkemedelsgruppen statiner.

Vitamin B3 kan också användas vid:

 • depression och schizofreni (niacin 3000–5000mg)
 • avvänjning från bensodiazepiner och alkohol (niacin, niacinamid 500–2000mg)
 • förhöjda blodfetter och kolesterol (niacin 1500–3000mg)
 • osteoartrit (niacinamid 1500–3000mg)
 • reumatoidartrit (niacinamid 1500–3000mg)
 • diabetesmellitus (niacinamid 500–2000mg)
 • toxicitet, avgiftningskurer (niacin 300–2500mg)
 • dysmenorré (niacin 200–1000mg)
 • migrän, förebyggande (niacin)
 • högtblodtryck
 • saltsyrabrist
 • brister i hormonproduktionen
 • aptitlöshet och illamående
 • buksmärtor eller diarré
 • degenerativa sjukdomar i CNS och i myelinskidor, tardiv dyskinesi, MS (multipel skleros), neurosatier, ansiktsförlamning och trigeminusneuralgi
 • ångest samt panikångest
 • huvudvärk
 • yrsel
 • efterbehandling av strokepatienter
 • sömnbesvär, emotionell instabilitet, oro, misstänksamhet, minnesförlust och förvirring
 • allergi
 • balansrubbningar
 • brännande händer och fötter
 • smärtor i låren och kramp i vader och ben
 • karies och dålig andedräkt
 • hudbesvär, akne och hårförlust
 • cancersår, cancerbehandling
 • brännskador
 • Ménière’s sjukdom
 • epilepsi (B3, B5 , B6 + E-vitamin)
 • Raynauds fenomen.

Niacin används även vid alkohol-, kemikalie-, drog- och tobaksavvänjning. Det finns många kliniker som rekommenderar flera veckors avgiftning med stora mängder niacin, C-vitamin, mineral och fettsyror i kombination med motion och bastubad. I denna kombination används niacinet p.g.a. att det genom perifer kärlutvidgning för upp toxiner till hudytan där det kan svettas ut med hjälp av motion, varma bad, torrborstning och bastubad.

Niacinamid

Niacinamid är en form av vitamin B3 som inte ger hudrodnad och används för andra ändamål än niacin.

Niacinamid och leder

Niacinamid har en långsam och försiktig verkan och reparerar skadade ledytor som uppstår i samband med degenerativa ledsjukdomar. För att niacinamid ska vara effektivt krävs att kosten innehåller tillräckligt med protein och kalorier. Överdrivna ledbelastningar bör undvikas då detta kan motverka den regenererande återställande effekten av niacinamid. Många ledytor är dock så svårt skadade av ledsjukdom innan niacinamidterapin inleds att full rörlighet i leden inte kan återfås. I många fall kanske det inte bli någon förbättring av rörligheten i en viss specifik led. Endast långvarig behandling med niacinamidterapi under många månader kan avgöra om rörlighet i en led kan förbättras.

Niacinamid och balanssinne

Vid lämplig niacinamidterapi återfår många patienter normalt balanssinne. Eventuella förbättringar inträffar inom de 3 första månaderna av terapin. För en del personer kan det förutom niacinamid behövas; tiamin (B1), pyridoxin (B6) och vitamin B12, detta för att återställande den normala balansen. Slutar man att ta niacinamid enbart, eller i kombinationen med andra vitaminer, återkommer besvären.

För äldre personer är det svårare att återställa ett normalt balanssinne med vitaminterapi, även om dessa personer har stor nytta av vitaminterapin på andra sätt.

Niacinamid och typ 1 diabetes

Intag av höga doser niacinamid (25 mg per kilo kroppsvikt) har visat sig förebygga utveckling av typ 1-diabetes samt även bota det vid ett mycket tidigt stadium.

Ökad risk för att utveckla brister

Hög alkoholkonsumtion och alkoholism är en stor orsak till vitamin B3-brist i USA. Andra personer som löper risk för vitamin B3-brist är de som har fått isoniazidterapi (läkemedel mot tuberkulos), antileukemimediciner och p-piller eller som har karcinoidsyndrom, cancer, levercirros, Hartnups sjukdom samt personer som äter för lite protein.

Bästa källorna för vitamin B3

 • Torkad öljäst
 • Jästextrakt
 • Riskli
 • Vetekli
 • Ansjovis, rå
 • Tonfisk, burk (i vatten)
 • Makrill
 • Lever, nöt
 • Fet fisk
 • Njure, nöt
 • Hälleflundra
 • Kyckling, ljust kött
 • Kött, nöt
 • Lax
 • Sill, rå
 • Mandel
 • Sojamjöl

Dosering

RDI: 13–18 mg.

ODI: 30–100 mg. Blandade niacin och/eller niacinamidformer. TDI: 100–18 000 mg.

TDI: NADH 5–20 mg.

Toxiska doser

Inte känd. Möjligtvis mera än 500 mg niacin dagligen i enstaka fall hos personer med nedsatt leverfunktion eller i vissa fall i doser som överstiger 2 000 mg niacin per dag. Labbanalyserna, ALAT och ASAT visar om intag av höga doser niacin har en negativ inverkan på levervärden. De allra flesta kan inta doser överstigande 3,000 mg dagligen utan att biverkningar uppstår eller att levervärden försämras.

Biverkningar

Niacin

Den största bieffekten vid niacinintag är hudrodnad. De flesta får hudrodnad vid intag av ca 50–300 mg. Äter man niacin ihop med måltiderna blir det mindre hudrodnad än vid intag på tom mage och man kan gradvis öka dosen. Vid upprepade doseringar så blir det mildare och mildare hudrodnadsreaktioner. Hudrodnaden och klådan brukar vara i 15–60 minuter men kan ibland kvarstå upp till 3 timmar. Hudrodnad och klåda kan lindras vid behov genom att man intar barnmagnecyl strax före niacinet.

Det finns personer som inte får hudrodnadsreaktioner överhuvudtaget. Det är vanligt hos dem som har störst behov av niacin, t.ex. de som har schizofreni eller högt blodkolesterol.

Man kan även använda tidsfördröjda tillskott. Man bör dock vara försiktig med dessa då det har rapporterats ett fåtal fall av plötsligt insättande hepatit. Kontrollera leverenzymerna under behandlingen. Illamående är vanligtvis det första tecknet på toxicitet både vad det gäller niacin och niacinamid.

Niacin kan höja blodsockernivån. Den sockerstegrande effekten varar endast under tiden niacinbehandlingen pågår. Hos vissa människor sänker den blodsockernivån.

Undvik terapeutiska doser av niacin speciellt vid graviditet eller om man har mag- eller tarmsår.

Andra möjliga problem associerade till vitamin B3 är:

 • förhöjda urinsyrenivåer
  • Används försiktigt vid gikt
 • kortvarig känsla av trötthet.

Megadoser av niacin kan ge:

 • hjärtklappning
 • förhöjd utsöndring av saltsyra
  • använd försiktigt vid magsår, niacin kan irritera magsäcken
 • leverskada
 • torr hud om man har lågt intag eller låga värden av fettsyror
 • övergående mörkare pigmentering av huden.

Niacinamid

Niacinamid ger inte hudrodnad, kortvarig trötthet eller irritation i magen. Däremot ger det inte lika bra avgiftningseffekt, ger mindre lindring till schizofrenipatienter och sänker inte kolesterolvärdet. Niacinamid kan ge illamående eller kräkning, och det är bra att successivt trappa upp dosen.

Absorptionsbefrämjande ämnen

Vitaminer: B-komplexet och C.

Mineral: P.

Synergister

Vitaminer: A, B1, B2, B6, B5, folsyra, C och E. Mineral: Cr, Fe, Mg, P, K, Se, Na och Zn.

Antagonister

Mineral: Cu, Ca och Na.

Interaktion med näringsämnen

Behovet av niacin ökar under brist på vitaminerna B1, B2 och B6, eftersom brist på dessa vitaminer förhindrar att tryptofanet övergår till niacin i kroppen. Höga nivåer av leucin, även vid normalt intag av niacin, kan leda till vitamin B3-brist då leucinet blockerar NAD-syntesen. Limejuice gör niacinet som finns i majs mer tillgängligt. I Mexiko blandas lime traditionellt med majs när man mal majskorn till mjöl för tortillas. Trots att matkulturen är majsbaserat finns det inte stora besvär med B3-brist p.g.a. användning av lime.

Rödjästextrakt samt polykosonoler är ämnen som ofta kan komplettera eller ersätta niacin vid behandling av förhöjda kolesterolvärden. Intag 200–600 Pg kromtillskott per dag. Komplettera användning av niacin vid behandling av förhöjda kolesterolvärden. Med intag av krom kan man oftast minska dosen av niacin från 2 000–4 000 mg till 200–1 000 mg för tillfredställande resultat.

Interaktion med läkemedel

Positiv interaktion/ökat behov av tillskott med: antibakteriella medel, antihypertensiva medel, cytostatika, medel mot tuberkulos, p-piller.
Blandad interaktion: antiepileptika, antihypertensiva medel, kolesterol- och triglyceridsänkande medel, medel vid diabetes.

P-piller motverkar omvandling av tryptofan till niacin. Kolestyramin minskar absorption av niacin. Medlen måste tas med flera timmars mellanrum. Antileukemimediciner som Busulfan (Myleran), merkaptopurin (Purinethol), antituberkulos-mediciner som isoniazid (Tibinide) och långvarig användning av sömnmedel ger niacinbrister. Niacin förstärker effekterna av statiner. Större niacinamidintag än 250 mg dagligen kan påverka effekten av läkemedel mot diabetes. Niacinamid kan också hämma nedbrytningen av karbamazepin (Tegretol). Se upp med niacin om du är diabetiker och intar läkemedel som påverkar blodsockret.

Interaktioner mellan läkemedel och niacinamidadenindinukleotid (NADH)

Det finns inga kända negativa interaktioner mellan NADH och näringsmedel eller läkemedel.

 

Källa: Näringsmedicinskt uppslagsverk, 2007, Wilhelmsson, P.

Mitt utbildningsmaterial från Nordiskt Näringscenter 2014-2016