fbpx
Zero Waste Finland

Zero Waste Finland

Zero Waste Week Det är en organisation som arbetar för att medvetandegöra människor om vad som händer med vårt avfall och som uppmuntrar oss till att minska på avfallsberget. Olika länder representeras på deras hemsida med information om hur avfallshanteringen gå till...
Ont om god fisk

Ont om god fisk

Fisk är ju otroligt hälsosamt som vi alla vet. Få källor som fisk är så rika på inflammationshämmande omega3-fettsyror. Men sen hör vi att vild fisk kan komma från förorenade hav med mikroplaster och att det är problem med överfiskning, eller att odlad fisk är full av...

Att vara eller icke vara klimatsmart

Jag tyckte att jag levde ganska klimatsmart tills jag gjorde testet på Klimatkontot, men hujedamej! Bostad, mat och övrigt gav nog låga poäng, men bilen, bilen…! Jag får nog börja cykla mera nu eller samåka eller ta bussen då den råkar passa. När man...

Stoppa GMO

GMO är detsamma som genetiskt modifierade organismer som framtagits för att ändra arvsmassan i en växt eller ett djur.Ett exempel är att du tar gener från fisk och sätter i potatisplantan, för att på så sätt få en GMO-potatis som är köldtålig. På samma sätt kan gener...