fbpx
Zero Waste Finland

Zero Waste Finland

Zero Waste Week Det är en organisation som arbetar för att medvetandegöra människor om vad som händer med vårt avfall och som uppmuntrar oss till att minska på avfallsberget. Olika länder representeras på deras hemsida med information om hur avfallshanteringen gå till...

Miljösmarta klädval

Kläderna blir billigare och billigare, men håller kortare tid. Vi slänger ca 8 kg textilier varje år och det blir en otrolig massa kläder på flera miljoner medborgare.Vem betalar dessa billiga kläder då? Miljön såklart! Dessutom sker produktionen i...

Att vara eller icke vara klimatsmart

Jag tyckte att jag levde ganska klimatsmart tills jag gjorde testet på Klimatkontot, men hujedamej! Bostad, mat och övrigt gav nog låga poäng, men bilen, bilen…! Jag får nog börja cykla mera nu eller samåka eller ta bussen då den råkar passa. När man...